10 cruciale succesfactoren voor IT-projecten

10 cruciale succesfactoren voor IT-projecten

We weten allemaal dat het volbrengen van projecten een lastig traject is. Er zijn verschillende factoren die een project kunnen maken of kraken. Daarom hier 10 concrete factoren die bijdragen aan een succesvol IT-project.

Heldere visie

Dit is het fundament van het project: als het hier al rammelt zal het project in een verdere fase instorten. Hier wordt bepaalt wat er gedaan moet worden en vooral waaróm. Door afstemming met de klantvraag maakt u zaken concreet. Afhankelijk van het type klant en de interactie stemt u de projectaanpak af.

Doelen stellen

De visie is voor alle partijen duidelijke en concreet. Nu gaat u vastleggen wat u gaat bereiken en de stappen die u moet ondernemen om daar te komen. Dat helpt structuur aan te brengen in het project en het einddoel te bereiken.

Draagvlak

Het hebben van een draagvlak in de betrokken organisaties zorgt ervoor dat de mensen in de organisatie openstaan voor de aangaande verandering, wat implementatie gaat versoepelen en bijdraagt aan gebruikerstevredenheid. Blijf daarom zowel voor, tijdens en na het project aandacht houden voor het draagvlak in de organisatie.

Maak werk inzichtelijk

Met het inzichtelijk maken van alle werkzaamheden binnen je projectteam kan er een goede planning gemaakt worden. Welke werkzaamheden moeten er wanneer af zijn? Blijven er werkzaamheden liggen en waar komt dat door? Houd grip op de planning en workload. Benieuwd hoe je de controle over je workload krijgt? Krijg weer grip op je workload met deze 6 tips.

Skillsets inzetten op het juiste moment

Betrek de juiste mensen en bijbehorende skillset op het juiste moment. Dit borduurt voort op het inzichtelijk maken van werkzaamheden: zonder duidelijk overzicht kun je mensen niet op tijd inzetten voor je project. Worden ze te vroeg ingezet, dan moeten er eerst andere taken volbracht worden eer ze met de bedoelde taken aan de slag kunnen. Een te late inzet leidt tot vertraging van het project. Timing is essentieel om mensen efficiënt in te kunnen zetten.

Doe alleen wat is afgesproken

In projecten hebben mensen al gauw de neiging om meer te doen dan is afgesproken, omdat er wordt gedacht ‘dat zal de klant ook misschien wel nodig gaan hebben’. Soms hebben ze het niet nodig, soms wel, maar vraag het dan eerst de klant. Anders wordt mogelijk onnodig en tijdrovend werk verricht voor functionaliteiten waar de klant geen gebruik van gaat of wil maken.

Verwachtingsmanagement

Verwachtingsmanagement draait vooral om heldere afspraken maken met je klant: dat heb je in de eerste en tweede succesfactoren teruggezien. Vervolgens staat bij verwachtingsmanagement het klantcontact centraal gedurende het hele project, en dan met name wanneer er zaken niet helemaal volgens planning of verwachting verlopen. Door verwachtingen goed te managen en frequent terugkoppeling te geven aan de klant over de stand van zaken kan hij nooit verrast worden door een bepaalde ontwikkeling. Zo ervaart de klant een goede dienstverlening en is hij tevreden.

Continue verbetering

We zijn allemaal mensen, en daarom imperfect. Al doende leert men, gaat het gezegde, en daarom kunnen nieuw geleerde dingen het beste gelijk in de praktijk toegepast worden. Continue verbetering noemen we dat: constant opletten en bedenken of dit de juiste/slimste/snelste/meest efficiënte manier is om iets te doen. Pas dit toe in een project en u zult merken dat sommige processen of werkwijzen beter anders kunnen, zowel binnen het project als om het project heen.

Projectevaluatie

Volgend op continue verbetering is evaluatie van je project van belang. Zijn de gestelde doelen bereikt? Hoe is de samenwerking verlopen? En het belangrijkste: is de klant tevreden? Heb je toegevoegde waarde aan zijn business geleverd? Belangrijk hierbij is om alle projectleden hierbij te betrekken – mogelijk hebben ze goede tips om een volgend project nóg beter te doen. Ook de stakeholders bij de opdrachtgever kunnen met interessante nieuwe inzichten komen.

Communicatie

We sluiten af met het punt dat waarschijnlijk het meest cruciale is als het gaat om een project tot een succes brengen. Alle voorgaande succesfactoren hebben één ding met elkaar gemeen: heldere communicatie over doelen, voortgang, werkzaamheden, en verwachte resultaten. Zolang iedereen transparant met elkaar communiceert en dezelfde taal spreekt is je project al voor minstens de helft gelukt.

En nu?

Pink Elephant Education kan je helpen deze stappen door te voeren. Kijk welke trainingen passen bij uw organisatie ( bijvoorbeeld Agile Project Management®, ITIL® of PRINCE2®) of roep onze hulp in om duurzame veranderingen door te voeren op projectvlak in uw organisatie.

Gerelateerde artikelen