5 lessen bij het implementeren van het E-Competence Framework

5 lessen bij het implementeren van het E-Competence Framework

5 praktische tips voor het implementeren van E-CF

Het European E-Competence Framework is een relatief nieuw verschijnsel in het IT vakgebied en het HR domein. Veel bedrijven zijn er op verschillende manieren mee bezig, maar de echte adoptie in organisaties moet eigenlijk nog komen. Het EXIN congres op 16 oktober stond dan ook in het teken van competentie ontwikkeling. Tijdens deze keynote heb ik gepresenteerd welke 5 praktische tips je kunt gebruiken om het E-Competence framework in een organisatie te implementeren:

Tip 1: Vroege betrokkenheid belangrijke stakeholders

Het E-Competence Framework is nieuw. Dat betekent dat er nog veel onbekendheid is, en onbekend maakt in veel gevallen nog steeds onbemind. Mocht je dus aan de slag willen met het E-CF binnen je eigen organisatie, dan is het in een vroegtijdig stadium van belang om de belangrijke stakeholders binnen de organisatie bij het project te betrekken. Zorg er voor dat alle belangrijke afdelingen binnen het bedrijf vertegenwoordigd zijn in het projectteam en dat er vanuit het management en directie draagvlak is voor dit project. Veel beslissingen tijdens de implementatie zijn het resultaat van overleg en consensus, dus een vroegtijdige betrokkenheid leidt tot snellere acceptatie.

Tip 2: Zorg dat iedereen voldoende kennis heeft

Het E-Competence Framework is opgesteld in opdracht van de Europese Unie en in de relatief korte levensduur hebben al drie nieuwe versies het daglicht gezien. Omdat het E-CF een onafhankelijk model is dat breed toepasbaar is, is het ook relatief complex. Er bestaan 5 dimensies, 40 competenties en 5 competentieniveaus. En om het nog iets makkelijker te maken heeft dat dus weer niets te maken met functiegroepen en functieprofielen binnen een organisatie. Om tijdens de implementatie van E-CF structureel voortgang te boeken, is het een minimum vereiste dat iedereen die bij dit project betrokken is dezelfde taal spreekt. Zorg dus dat er tijd besteed wordt aan kennisoverdracht en het inlezen in het E-CF. Dit voorkomt veel tijdverlies en zorgt ervoor dat je niet langs elkaar heen praat.

Tip 3: Pas het E-CF aan naar de behoefte van jouw organisatie

Het E-Competence Framework is een model. Dat staat per definitie voor een simplistische versie van de werkelijk en zo moet je het ook beschouwen. Het E-CF is ontwikkeld als algemene standaard die voor alle bedrijven van toepassing moet kunnen zijn, maar natuurlijk zijn er geen twee organisaties die hetzelfde zijn. Ons advies is dan ook om alleen de elementen uit het E-CF te gebruiken die voor jouw organisatie werkbaar. In onze organisatie hebben we bestaande competenties aangevuld, kernwaarden toegevoegd en functie-specifieke competenties toegevoegd. Alleen het E-CF model zou voor bedrijf onwerkbaar zijn.

Tip 4: Hou je huidige functiehuis in stand

Implementatie van het E-CF betekent niet dat je je functiehuis moet vervangen. Dit is een veelgehoord bezwaar tegen implementatie, maar dit is geenszins het geval. In mijn optiek is het E-CF een waardevolle aanvulling op het bestaande HR beleid van organisaties en niet een vervanging. Neem daarom als uitgangspunt dat het huidige functiehuis van de organisatie in stand blijft. De aanpak die gekozen kan worden is om de competenties van E-CF te plotten op bestaande functieprofielen en functieniveaus. Dit blijkt in de praktijk een hele werkbare oplossing.

Tip 5: Betrek een grote groep bij het opstellen van de functieprofielen

Het schrijven van functieprofielen in lijn met de E-CF standaard is grote klus die veel tijd in beslag neemt. In deze fase van implementatie is het van groot belang een (grotere) groep binnen de organisatie te betrekken dan het projectteam. Als projectteam is het onmogelijk om alle functies binnen de organisatie tot in detail te weten. De verschillende afdelingen kunnen dat veel beter zelf. Dit voorkomt dat de profielen in de ‘ivoren toren’ bedacht worden, maar juist dat de profielen het resultaat zijn van de organisatie zelf. Het bijkomende voordeel is dat de cirkel van betrokkenen tijdens deze fase aanzienlijk vergroot en het draagvlak voor implementatie verder toeneemt.

De gemeenschappelijke deler binnen alle vijf de tips is dat het E-Competence Framework aangepast kan en mag worden om het werkbaar voor een organisatie te maken. Het framework alleen is theoretisch en zeker niet de heilige graal. In dat opzicht lijkt het daarmee net op andere IT standaarden…

Gerelateerde artikelen