CMM geeft antwoord en sturing!

CMM geeft antwoord en sturing!

Het Capability Maturity Model.

Het Capability Maturity Model (CMM) geeft aan de ene kant aan op welk niveau de ontwikkeling van de organisatie zit, aan de andere kant is het ook te gebruiken om een beeld te krijgen van hoe volwassen een bepaalde organisatie is. De Amerikaanse luchtmacht heeft dit model ontwikkeld voor organisaties die zich bezig houden met softwareontwikkeling. Bij onder andere ITIL® processen is het van belang om te meten en continue te testen hoe volwassen de organisatie op dit moment is. Zo kunnen de processen steeds weer goed op elkaar worden afgestemd. Allemaal in het belang van een zo groot mogelijke toegevoegde waarde voor de klant, zowel intern als extern.

De vijf niveaus van volwassenheid waarin een bedrijf zich kan bevinden:

Niveau 1 Initial:
Als het nog onbekend is hoe een proces in elkaar zit en ook hoeveel hulpmiddelen nodig zijn om een resultaat te bereiken bevindt de organisatie zich op het Initial niveau. Dit niveau is ad hoc en chaotisch en de procesverbetering is niet systematisch.

Niveau 2 Repeatble:
Als de organisatie zodanig is geprofessionaliseerd dat bij het ontwikkelproces gebruik wordt gemaakt van de kennis die eerder is opgedaan, spreekt men van niveau Repeatable. Dit kan zijn door het invoeren van projectmanagement. Als nieuwe methoden of technologieën worden ingevoerd valt men nog terug op niveau Initial.

Niveau 3 Defined:
In de organisatie zijn de belangrijkste processen gestandaardiseerd, gedefinieerd en onder controle. Ook als de normale omstandigheden afwijken wordt er goed gereageerd en eventuele procesverbetering vindt plaats op basis van een kwalitatieve analyse. Dit is het niveau Defined.

Niveau 4 Managed:
Als de kwaliteit van het ontwikkelproces wordt gemeten om het goed te kunnen bijsturen spreken we van niveau Managed. Afwijkingen worden vroegtijdig geconstateerd en verbeterd omdat het proces systematisch gemeten wordt. Deze procesverbetering vindt dan ook plaats op basis van een kwantitatieve analyse.

Niveau 5 Optimizing:
Als de systematische procesverbetering op basis van metingen is geïntegreerd en onderdeel is geworden van de bedrijfsvoering spreken we van niveau Optimizing. Het ontwikkelproces gaat geheel ‘volgens het boekje’ en er is alleen nog maar sprake van fijne afstemming. De nieuwe technologieën worden nu beheerst ingevoerd.

Als het ontwikkelproces van cmm plaatjeeen zeer laag niveau is wordt er ook wel eens gesproken van CMM niveau 0, maar dit valt volgens de methode onder niveau 1, Initial. De reden dat de meeste organisaties niet hoger komen dan niveau 2, Repeatbale, is omdat er voor de hogere niveaus meer en grotere investeringen nodig zijn. De investering is het soms wel waard omdat het wel resultaten oplevert die voorspelbaar zijn. CMM verstrekt een volwassenheidsframework die een context creëert waarin ervaringen kunnen worden herhaald. Indien een activiteit niet herhaald wordt is er geen reden om deze te verbeteren, terwijl juist bepaalde praktijken, procedures en beleidsnormen de organisatie dwingen om te verbeteren. Om best practices snel over te brengen tussen groepen helpt CMM omdat CMM de variaties in het uitvoeren van deze best practices vermindert.

Gerelateerde artikelen