De derde op rij; IPMA D projectmanagement

De derde op rij; IPMA D projectmanagement

Oh jee er is ook nog IPMA D!

Na het volgen van AgilePM® en Prince2® foundation dacht ik wel een beetje op de hoogte te zijn van het projectmanagement landschap. Tot een collega mij gister vertelde wat IPMA D inhoudt. Meteen constateerde ik dat ik deze wel moet meenemen in mijn overview van projectmanagement methodieken. Deze methode is namelijk toch weer zo anders dat het wat mij betreft wat extra aandacht mag krijgen. Deze methode draait om competenties. En juist die competenties spreken mij zo aan. Wel om een andere reden dan je misschien denkt.

Moeten we nu weer iets met competenties?

Bovenstaande zin komt niet van mij maar van de studenten waar ik les aan gegeven heb. Regelmatig moesten zij opdrachten maken waarbij zij werden gevraagd te vertellen aan welke competentie zij nu gewerkt hadden…. Het competentiegericht onderwijs. Door continue de focus op de competenties te leggen werd het voor de studenten niet meer iets nuttigs of leerzaams maar een irritante eis die ook nog even in de opdracht verwerkt moest worden. Door deze ervaring gaat er onbewust altijd een lampje bij mij branden als ik ‘competenties’ hoor. Ik vind het alleen heel interessant, nuttig en niet meer dan logisch. Denk en doe vanuit de vaardigheden waar je goed in bent en bekijk welke vaardigheden je kan verbeteren.

IPMA en Prince2®

Waar Prince2® in essentie een methode voor projectmanagement is richt IPMA zich op de gedragsmatige, technische en contextuele competenties van de projectmanager. Hier onder in tabel 1 heb ik het overzicht van de deelcompetenties gezet die aan de orde komen tijdens de IPMA training.

Vaktechnische competenties

(vakbekwaamheid)

Competenties: Persoonlijke effectiviteit

(zelfbewustzijn)

Contextuele Competenties

(omgevingsgevoeligheid)

 1. Projectmanagementsucces
 2. Belanghebbenden
 3. Eisen & doelen
 4. Risico’s en kansen
 5. Kwaliteit
 6. Projectorganisatie
 7. Teamwerk
 8. Probleemoplossing
 9. Projectstructuren
 10. Scope en op te leveren resultaten
 11. Tijd en projectfasering
 12. Mensen en middelen
 13. Kosten en Financiën
 14. Inkoop en contract
 15. Wijzigingen
 16. Beheersing en Rapportage
 17. Informatie en Documenta-tie
 18. Communicatie
 19. Projectstart
 20. Projectafsluiting
 1. Leiderschap
 2. Betrokkenheid & motivatie
 3. Zelfbeheersing
 4. Assertiviteit
 5. Ontspanning
 6. Openheid
 7. Creativiteit
 8. Resultaatgerichtheid
 9. Efficiëntie
 10. Overleg & advies
 11. Onderhandeling
 12. Conflicthantering
 13. Betrouwbaarheid
 14. Respect en waardering
 15. Ethiek
 1. Projectoriëntatie
 2. Programmaoriëntatie
 3. Portfolio-oriëntatie
 4. Project-, programma- en portfolio-implementatie
 5. Staande organisatie
 6. Systemen, producten en technologie
 7. Personeelsmanagement
 8. Gezondheid, beveiliging, veiligheid en milieu
 9. Financieel management
 10. Juridische aspecten

Tabel 1: Overzicht IPMA competenties

Het heeft in ieder geval mijn aandacht en in de toekomst wil ik deze training zeker volgen. Als projectmanager zie ik hier veel kansen om nog beter een project te managen. En ja, eerlijk gezegd had ik ook een paar jaar moeite met het woord competenties… maar inmiddels ben ik daar wel overheen…

Gerelateerde artikelen