De valkuilen van Business Cases

De valkuilen van Business Cases

Waarom bedrijven business cases opstellen

Business Cases worden door bedrijven opgesteld om een beslissing te ondersteunen over een initiatief dat tijd en geld kost. Echter zien we in de praktijk dat er een groot aantal fouten worden gemaakt in business cases en het gebruik hiervan.

Wanneer een Business Case gebruikt wordt, gebruik deze dan niet alleen voor de initiële besluitvorming, maar ook als norm tijdens de projectfase en als taakstelling tijdens de exploitatiefase. Op deze manier wordt er gestuurd op het daadwerkelijk behalen van de beoogde kwantitatieve en kwalitatieve baten.

Organisaties moeten waken voor enkele valkuilen van business cases. Een volledige focus op de ict-oplossing resulteert in een deceptie. Effecten op processen, besturing en mensen hebben meer impact op het eindresultaat en werken door tijdens de exploitatiefase. Bovendien kan een business case alleen worden gebruikt bij de initiële besluitvorming. Het gevolg is dat er tijdens de realisatie en implementatie keuzes worden gemaakt die niet in lijn zijn met de oorspronkelijke doelstelling waardoor de business case verwatert.

Daarnaast is het niet aan te raden om na decharge van het project niemand meer verantwoordelijk te stellen. Door een lijnmanager bevoegd en verantwoordelijk te maken voor het verzilveren van de beoogde baten, zodat voorkomen kan worden dat ze zelden daadwerkelijk in de boeken terecht komen.

Steeds meer worden business cases ingezet, maar tegelijkertijd blijkt de gemiddelde kwaliteit van business cases terug te lopen. Bedrijven kunnen ook kiezen om te veranderen volgens LEAN en Six Sigma om dit te verbeteren. Door te focussen op procesverbeteringen die structureel zijn en dus op langere termijn waarde toevoegen bespaart de onderneming direct. LEAN is een verandermethodiek voor continue procesverbetering uitgaande van het elimineren van ‘waste’. Six Sigma is een kwaliteitsmanagementmethode die de focus legt op continue verbetering volgens de cyclus Define- Measure- Analyse- Improve- Control en een set van gerelateerde managementprincipes.

Gerelateerde artikelen