Drie highlight van het Axelos onderzoek

Drie highlight van het Axelos onderzoek

Drie zaken die opvallen uit het Axelos onderzoek

Deze zomer heeft Axelos, die nieuwe intellectueel eigenaar van ITIL® en PRINCE2® als gevolg van de uitbesteding van de Britse Overheid, onderzoek laten doen naar de trends op het gebied van IT Best Practices. In een wereldwijde studie is onderzoek gedaan naar opkomende frameworks, en het belang van ITIL® richting de toekomst. Een aantal opvallende feiten uit het onderzoek wilden we u niet onthouden.

De steekproef bestond uit 380 respondenten, verdeeld over de volgende regio’s:

  • EMEA – 96
  • Noord Amerika – 119
  • APAC – 61
  • Zuid Amerika – 100

De resultaten van dit onderzoek zijn door Axelos Ltd. aan Pink Elephant ter beschikking gesteld. Pink Elephant kan derhalve geen uitspraken doen over de validiteit van de onderzoeksgegevens.

1. Senior Management vindt het belang van ITIL® toegenomen door Cloud en Agile®

ITIL in relatie tot Cloud en Agile

Copyright Axelos Ltd.

De eerste opvallende conclusie uit het onderzoek is dat er verschillend tegen het belang van ITIL® aangekeken wordt door de Agile® en Cloud trends. Met name senior management vindt het belang van ITIL® in dit kader toenemen, terwijl de Operatie het belang vindt afnemen. Hier kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen. Door de opkomst van Cloud Service Management producten zijn veel ITIL® processen reeds in hoge mate gestandaardiseerd. De vrijheid om een ‘maatwerk’ oplossing in te richten wordt hiermee beperkt en de standaardisatie rondom procesmanagement neemt toe. Ook Agile® is hier een voorbeeld van. Agile® Beheer wordt met name uitgevoerd om flexibiliteit binnen beheer processen in te richten, zonder dat alles van te voren af gekaderd. Gecombineerd betekent het dat de focus op procesmatig (lees: ITIL®) sterk toeneemt, maar dat de vrijheid om dit proces zelf in te richten sterk aan het afnemen is.

2. ITIL® helpt de stap naar DevOps en Agile® mogelijk te maken

ITIL Agile en DevOps

Een tweede opvallend resultaat uit het onderzoek is dat het overgrote deel van de ondervraagden ITIL® als een ‘enabler’ ziet om Agile® te gaan werken en DevOps in te gaan voeren. Uitgangspunt hierbij is dat een organisatie eerst een staande procesorganisatie moet hebben staan, voordat het effectief begonnen kan worden met het Agile® Beheervormen of Development en Operations (DevOps). Ook dit is een bijzonder inzicht. Veelal wordt namelijk gedacht dat de verschillende Frameworks concurrenten van elkaar zouden zijn. Dit onderzoek geeft daar duidelijk een ander beeld van.

3. Organisatie zien Cloud als “enabler” voor Service Management

Cloud als enabler voor Service Management

De laatste opvallende observatie is dat Cloud (en Cloud producten) worden gezien als een belangrijk middel om de volwassenheid van de ITSM organisatie naar een hoger niveau te trekken. Met name de voordelen rondom Service Automation en IT Asset Management worden gezien als grote voordelen. En dat is volledig in lijn met de belangrijkste eigenschappen van Cloud: betalen voor gebruik, inzichtelijke kosten en een hoge mate van flexibiliteit.

Mocht iemand interesse hebben in de volledige studie, stuur ons dan even een mail via ons contact formulier. We sturen het volledige slide deck dan toe.

Gerelateerde artikelen