Duurzaamheid door de ITIL® service life cycle!

Duurzaamheid door de ITIL® service life cycle!

Duurzaamheid in ITIL® Service Management

Veel bedrijven treden de laatste jaren naar buiten als groen en duurzaam. Rood wordt groen en stroom kan nu ook groen, maar hoe groen zijn deze organisaties eigenlijk en welke rol speelt ICT daarbij? Uit onderzoek blijkt dat dat de eerste stappen vaak worden gezet in het data center; energiebesparende koelsystemen om het stroomverbruik te reduceren, recycling van ICT-apparatuur en virtualisatie van servers.

Door deze vaak toch ad-hoc oplossingen blijven de effecten uiteindelijk beperkt en zijn ze van tijdelijke aard. Doormiddel van IT Service Management volgens de ITIL® Levenscyclus in te richten kan het een structurele aanpak bieden. Duurzame doelstellingen worden behaald door het optimaal inrichten van Service Management in combinatie met een extra focus op duurzaamheid.

Groene ITIL® processen

De processen van ITIL® Service Management zijn per definitie bedoeld om de effectiviteit en efficiëntie van ICT-diensten te vergroten. Als dit allemaal goed werkt heeft dit direct effect op de rest van de organisatie. Duurzame ICT-diensten leiden per definitie tot algemene duurzame bedrijfsprocessen.

Omdat in ITIL® duurzaamheid of sustainability nog niet als kwaliteitscriterium voorkomt kan het als kwaliteitsaspect opgenomen worden. Duurzaamheid valt zowel onder de ITIL® kwaliteitscriteria utility (fit for purpose) als warranty (fit for use).

In de service life cycle van ITIL® zijn de volgende onderdelen te vinden; service strategy, service design, servicetransitie, service operation en continual service improvement.

  • Bij service strategy gaat het om de ontwikkelingen op lange termijn met aansluiting op de organisatiestrategie. Duurzaamheid is hier in het raamwerk al te integreren.
  • Bij service design worden niet alleen de daadwerkelijke services ontworpen en ontwikkeld, maar ook verbeteringen aan bestaande services bedacht. Door aansluiting te zoeken bij de duurzaamheidsstrategie kunnen nieuwe services ontwikkeld worden die de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid helpen te realiseren.
  • Onder service transition vallen de bouw en uitrol van ICT-services. Aan het einde van dit proces, waar de focus ligt op het effectief en efficiënt ontwikkelen en implementeren, kan de CMDB gebruikt worden om een schatting te maken van het totale energieverbruik van de services.
  • Een goede toepassing van service operation zorgt ervoor dat storingen minimaal zijn en dat het oplossen van deze storingen zo optimaal mogelijk verloopt. Ook hier ligt de focus op efficiëntie en effectiviteit.
  • Ten slotte geeft de continue service verbetering een doorgaand effect van de ingerichte duurzame processen en ontwikkelingen.

Door de ITIL® service life cycle kan er dus effectief worden gewerkt aan het behalen van een duurzamere bedrijfsvoering en zal het effect groot zijn.

Gerelateerde artikelen