E-learning voor IT-professionals

E-learning voor IT-professionals

Opleiden van IT-professionals doormiddel van E-learning

De omgeving waarin IT-professionals werken verandert continu door innovaties die elkaar snel opvolgen en kennis van medewerkers die snel veroudert. Als e-learning gericht wordt ingezet groeit het personeel mee met deze ontwikkelingen. Digitaal leren biedt, tegen een lagere prijs dan traditionele trainingen, de meest actuele lesstof.

Sterke punten van E-learning

Het belangrijkste punt van E-learning is dat iedere cursist individueel en op eigen niveau kan werken. Zeker als de aanbieder van de E-learning 24/7 support aanbiedt van docenten. In praktijk blijkt echter dat er weinig vragen zijn omdat het cursusmateriaal zo is ingericht op zelfstudie dat op de meeste vragen al wel een antwoord gevonden wordt. Het is belangrijk om te weten dat het een feit is dat een gemiddeld persoon hooguit 1,5 uur achtereen maximaal gefocust kan zijn. Daarom ligt er altijd een enorme uitdaging bij docenten tijdens het geven van een normale cursus/trainingsdag. Het nemen van pauzes, maaltijden, en genoeg samenvattingen van de doorgenomen stof is nog steeds geen garantie op succes. Cursisten zijn op een gegeven moment vol met informatie en nemen nieuwe informatie minder goed op. Het is effectiever om in blokken van 25 uur les te geven. Dan heeft de cursist de mogelijkheid om steeds in te stappen op het niveau dat hij inmiddels bereikt heeft door het opnemen van de stof en het zelf bijstuderen. Het moge duidelijk zijn dat dit bij een klassikale onderwijsvorm niet lukt.

Bijkomend voordeel is ook dat cursisten vaak langer dan de duur van de cursus/training toegang hebben tot het studiemateriaal en dat er online meer mogelijkheden zijn in het oefenen van examenmateriaal. Dit geeft rust en vertrouwen.

Cursisten nemen vijf keer meer kennis op tijdens e-learning blijkt uit onderzoek van Harvard. Het online leren is dus erg efficiënt. De kosten liggen lager en op die manier is continue kennisontwikkeling bereikbaar voor veel organisaties en hun medewerkers.

Ook kan de aanbieder van digitale trainingen de cursisten stimuleren hun ervaringen te delen via een webportal. Zo kan een kennis community ontstaan voor IT-professionals waar ervaringen en inzichten continue gedeeld worden.

Concluderend, E-learning is van belang voor moderne organisaties om continue kennisontwikkeling te hebben. Vaak bieden de traditionele klassikale opleidingen ook kennis en ervaring maar de kosten hiervan zijn erg hoog en het leermateriaal van de e-learning kan sneller en beter up-to-date gehouden worden. E-learning biedt een betaalbare, efficiënte en innovatieve manier om medewerkers te scholen. Ook blijkt uit onderzoek dat cursisten de kennis langer vasthouden omdat zij in hun eigen tempo de kennis eigen kunnen maken.

Gerelateerde artikelen