Een nieuw framework: PRINCE2® Agile, echt iets voor de praktijk

Een nieuw framework: PRINCE2® Agile, echt iets voor de praktijk

Twee juni was ik te gast op het jaarlijkse seminar van de BPUG (Best Practice User Group). Een zeer goed georganiseerd evenement van de BPUG over het thema “Besluitvorming; het spel of de regels”. Ben je op zoek naar een netwerk dat zich bezighoudt met verbinden en daarbij een platvorm biedt voor het delen van ervaringen met andere gebruikers, dan is het aan te raden om hier ook lid van te worden. Door het jaar heen worden er diverse interessante bijeenkomsten, webinars en lezingen gegeven waar je als BPUG lid gratis aan kan deelnemen.

Tijdens het seminar werd er veel aandacht besteedt aan het thema ‘besluitvorming’. Daarnaast was er ook aandacht voor het nieuwe framework PRINCE2® Agile. Dit framework is ontwikkeld door Axelos en zal de komende periode worden uitgerold.

Onder andere Stephan Brendel van APMG gaf in een tweetal sessies meer inzicht in de status en de vorderingen met betrekking tot PRINCE2® Agile.
Dit nieuwe PRINCE2® Agile framework wordt neergezet als een complete oplossing voor projectmanagement; een mix tussen het flexibele Agile en de duidelijk omschreven kaders van PRINCE2®. Het is bedoeld voor organisaties en personen die vooruit denken en de Agile methodes willen integreren in de PRINCE2® methodiek.

Het zal naast de basics van Agile ook ingaan op de integratie met Agile methodes/technieken als SCRUM, Kanban, Cynefin en Lean Start-up. PRINCE2® zelf verteld wat er gedaan wordt en niet hoe. In PRINCE2® Agile ligt er uiteraard vanuit de PRINCE2® gedachte ook vast wat er gedaan moet worden maar is de toevoeging gemaakt om te kijken hoe we dit doen door ook te focussen op 5 gedragsgebieden (Collaboration, Self-organisation, Transparency, Rich Communication en Exploration).

Waar staan deze 5 gedragsgebieden voor

  • Collaboration : Go together, show respect, take ownership
  • Self-organisation: Trust the expert, empower team (not self-directing, but self-steering)
  • Transparency: Needs clarity, openness and trus
  • Rich Communication: Never write when you can talk
  • Exploration: Use Lean Start-up and seek for feedback

Is het PRINCE2® Agile framework een vervanger van PRINCE2® of AgilePM®?

Bovenstaande vraag zou je kunnen stellen maar naar mijn mening is PRINCE2® Agile echt een toevoeging op PRINCE2® in plaats van een vervanging voor AgilePM®. Tot nu toe is het dan ook noodzakelijk om het examen van PRINCE2® practitioner gehaald te hebben voordat je kunt deelnemen aan PRINCE2® Agile. Actuele kennis van PRINCE2® is essentieel en de focus zal dus ook komen te liggen op de toevoeging van Agile (basics, SCRUM, Kanban, Cynefin, Lean Start-up en de diverse gedragsgebieden).

Daarbij zijn de termen en definities die binnen dit nieuwe framework gebruikt worden hetzelfde als de terminologie uit PRINCE2®. Het sluit dus naadloos aan.

Ik merk steeds meer dat in de praktijk -vooral met klant-leverancier projecten- wel nut en noodzaak is om volgens Agile te werken maar dat we het project toch nog managen op de PRINCE2® manier. Door deze methodes samen te voegen wordt er slimme vorm van tailloring toegepast.

En laten we eerlijk zijn, als we zo in de praktijk willen werken moeten we ons zeker niet focussen op 1 methodiek of manier, maar juist zorgen dat we in staat zijn om te integreren. Maak juist gebruik van de beste tools, technieken en frameworks om de klus te klaren. Daarom ben ik erg blij met deze nieuwe ontwikkeling. Want Agile en PRINCE2® waren er al, maar een praktische benadering van de integratie van die twee nog niet.

Deze blog is geschreven door Jaap Germans, trainer en consultant van Pink Academy

Gerelateerde artikelen