Een organisatie succesvol veranderen!

Een organisatie succesvol veranderen!

Vijf voorwaarden om een organisatie succesvol te veranderen

Er zijn veel strategieën en methoden ontwikkeld en beschreven om een veranderingsproces binnen een organisatie zo succesvol mogelijk te integreren. Bij iedere strategie of methode wordt de nadruk op een ander concept of thema gelegd. Uit alle verschillende strategieën kan een conclusie worden getrokken; er zijn veel overlappende voorwaarden en deze dragen in ieder geval bij aan een succesvolle verandering. De vijf belangrijkste voorwaarden hier op een rijtje:

1 Creëer urgentiebesef
Bereid je personeel goed voor op de verandering en zorg ervoor dat de medewerkers doordrongen zijn van de noodzaak van de verandering. De vaak gebruikte term hiervoor is urgentiebesef.

2 Formuleer een visie
De medewerkers kunnen een verandering vaak goed of beter plaatsen als de visie van het bedrijf helder is en goed gecommuniceerd wordt. De visie geeft richting aan de ontwikkeling van een bedrijf of afdeling. Zo kan de visie helpen om veranderingen te verklaren.

3 Communiceer en geef voldoende informatie
Goede communicatie is essentieel tijdens het veranderingsproces. De communicatie tijdens een dusdanig proces heeft meerdere doelen; Het verschaffen van informatie over de veranderdoelstellingen, inhoud en planning over de verandering; het reduceren van onzekerheid over de verandering, het bevorderen van vertrouwen en het bevorderen van veranderingsgezindheid. Vaak wordt er alleen met de direct betrokken medewerkers rond de tafel gezeten, maar het informeren van meerdere mensen of zelfs de hele organisatie zorgt voor meer draagvlak en goede sfeer.

4 Bevorder actieve betrokkenheid en participatie
Een verandering puur ‘top-down’ implementeren heeft vaak een negatief effect. Naast het communiceren met je medewerkers is het bevorderen van betrokkenheid en participatie minstens zo belangrijk. Het zorgt vaak voor goede ideeën die leiden tot een voorsprong op de concurrent en het kan ook als terugkoppelingsinstrument gehanteerd worden om de veranderingen achteraf te toetsen.

5 Competenties en opleiding van de medewerkers
Vaak is het succes van een organisatie voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de medewerkers. Bij een verandering in een organisatie is het de bedoeling dat de medewerkers op een andere/nieuwe of efficiëntere manier gaan werken, dit vaak door nieuwe methodes (bijvoorbeeld projectmatig gaan werken volgens Agile® of PRINCE2®) te implementeren. Essentieel in dit soort gevallen is dat de medewerkers de competenties hebben om hier ook daadwerkelijk mee te werken. Competentieontwikkeling moet leiden tot gedragsverandering van zowel de medewerker als de leidinggevende.

Deze vijf voorwaarden zijn een begin. Het zijn de eerste stappen in de goede richting van een succesvolle verandering. Verandering blijft altijd mensenwerk. Mensen vinden veranderingen spannend en staan meestal niet te juichen. Zorg voor draagvlak bij de medewerkers, communiceer, informeer en zorg voor training, dan is de eerste stap in de goede richting al gezet.

Gerelateerde artikelen