Fraude bestrijden met Big Data

Fraude bestrijden met Big Data

Soms lijkt de overheid ernstig achter de feiten aan te lopen. Zo ook bij het bestrijden van fraude. De geplande overheidsbezuinigingen zorgden voor veel media-aandacht over de miljarden die jaarlijks weglekken aan fraudegevallen. Als reactie werd onder andere een werkgroep opgericht van ambtenaren, politie, wetenschappers en advocaten, die een systematischer aanpak voor van fraude in Nederland moet gaan opleveren door op een intelligente manier overheidsdatabases te gaan kijken.

Daarnaast kwam de politievakbond ACP recent met een voorstel om te investeren in fraudestrijding om de overheidsbesparingen te bekostigen. Gerrit Kamp, voorzitter van de ACP, noemt bedragen tussen de 20 en 30 miljard euro. Helaas slaat de ACP de plank mis door vooral te willen investeren in ‘kwaliteit en menskracht’ en niet in vergaande vernieuwingen van de overheids-IT. De eerder genoemde werkgroep heeft het volgens mij wel bij het rechte eind. Fraudedetectie is helemaal niet moeilijk als je de databases van verschillende instanties met elkaar kunt vergelijken. Ik zie dagelijks voorbeelden in de verzekeringsbranche, waarbij Big Data-achtige oplossingen helpen om fraude op te sporen door databases op een intelligente manier met elkaar te vergelijken.

Intelligente aanpak

Ik zou de regering willen adviseren om eens inspiratie te gaan opdoen in de wereld van de verzekeringen en met name het onderdeel schademanagement, waar met slimme IT-oplossingen jaarlijks miljoenen euro’s worden bespaard. De overheid zou hier miljarden mee kunnen terugverdienen, die nu ten onrechte worden uitgekeerd aan fraudeurs. Een dergelijk grootschalig project is natuurlijk niet gratis, maar het zou zichzelf probleemloos kunnen terugverdienen in de vorm van de besparingen op uitkeringen en opsporingsambtenaren. En daarnaast zou het een blijvende waarde toevoegen aan diverse instanties binnen onze overheid door die nu eindelijk eens efficiënt te laten samenwerken met hun informatie. Ik zie Big Data als de ideale manier voor de overheid om fors te bezuinigen door fraude op een intelligente manier aan te pakken. Een bijkomend voordeel is dat met deze aanpak de fraudeurs in onze verzorgingsstaat worden gestraft en niet alle andere Nederlanders die zich wel aan de regels houden.

Datasilo’s

Nu lijkt het misschien onmogelijk om al de verschillende datasilo’s bij de overheid met elkaar te verbinden in een samenhangend systeem. Maar dat mag geen reden zijn om een dergelijk plan terzijde te schuiven en op de oude voet door te gaan. Met moderne IT-oplossingen is het tegenwoordig mogelijk om een veelvoud aan systemen, inclusief legacy, met elkaar te verbinden. We hebben behoefte aan een ‘can do’-mentaliteit in de overheid en een minister met kennis van IT die  het charisma heeft om dergelijke verandering in fraudebestrijding in gang te zetten. Ik zie dit als de beste business-case voor Big Data, die ik in lange tijd ben tegen gekomen. De volledige Nederlandse bevolking heeft het maar te slikken dat er miljarden bezuinigd moeten worden, met als gevolg belastingverhogingen en lastenverzwaringen. En dat terwijl enorme bedragen aan overheidsgeld verdwijnen door fraude. Dit is een structureel probleem, het  gevolg van pure inefficiënte van de overheids-IT, dat in theorie kostenneutraal opgelost kan worden met Big Data.

Gerelateerde artikelen