Groeiondernemers stimuleren personeelsmobiliteit met digitaal platform

Groeiondernemers stimuleren personeelsmobiliteit met digitaal platform

Tijdens het High Growth Summit in juni 2016 zijn MKB Nederland en Port4Growth samengekomen met verschillende grootbedrijven en groeibedrijven. Ze kwamen met een uniek programma: Klein Helpt Groot, waarbij groeibedrijven en grootbedrijven (waaronder Pink Elephant) van elkaar leren door het delen van ervaringen en kennis op bepaalde gebieden. Eén van de geformuleerde doelstellingen van het programma is het opzetten van een digitaal platform voor personeelsmobiliteit tussen en met groeibedrijven. Op 23 november 2016 kwam een groep bestaande uit zeven groeibedrijven, MKB Nederland, Pink Elephant, en Port4Growth bijeen om hier met elkaar over te sparren. 

Pink Elephant neemt initiatief met werk-naar-werk-platform

Vanwege de expertise op IT-gebied neemt Pink Elephant, samen met MKB Nederland en Port4Growth, het initiatief voor de ontwikkeling van een digitaal platform om de personeelsmobiliteit onder groeibedrijven te stimuleren. Ook de ontwikkeling van mensen, kennisdeling, internationalisatie, arbeidsvoorwaarden e.d. worden hierin meegenomen. Joop de Jong, directeur Port4Growth, zegt: “Het onderwerp is zeer actueel met de vele discussies over de arbeidsmarkt en de wet DBA die in de ijskast wordt gezet. Wat dat betreft kon de timing van dit project niet beter!” De volgende stap is een kleine pilot met een aantal groeibedrijven om ervaring op te doen en te experimenteren met flexibel in- en uitlenen van personeel.

In deze video krijgt u een impressie van hoe de sessie op 23 november 2016 is verlopen:

Meer weten? Neem contact op met

Jan Peter Alberda

Marketing Manager +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde artikelen