Hoe vertaal je theorie naar de praktijk?

Hoe vertaal je theorie naar de praktijk?

We sturen medewerkers naar Best Practice trainingen (bijvoorbeeld ITIL®, Agile Project Management® en PRINCE2®) en ze behalen netjes hun certificaten. Eenmaal terug op de werkvloer wordt er nog steeds niet beter samengewerkt, worden procedures niet goed gevolgd, heeft men weerstand tegen nieuwe werkwijzen, enzovoorts.

Herkenbaar? Je bent niet de enige: meer dan 70% (!) van de organisaties die wij spreken krijgt niet de verwachte meerwaarde van een Best Practice verbeterprogramma en meer dan 50% van de verbeterprogramma’s mislukt vanwege interne weerstand.

Hoe is dat mogelijk? Er zijn meer dan 1,5 miljoen ITIL® certificaten verstrekt wereldwijd! Is er dan iets mis met ITIL®? Nee, er is niets mis met ITIL® of andere Best Practice frameworks. Er is iets mis met de manier waarop medewerkers worden getraind!

Er vindt een verschuiving plaats van ‘leren door te luisteren’ (passief) naar ‘leren door te doen’ (actief), steeds vaker binnen een modulaire aanpak in combinatie met simulaties. De manier waarop mensen leren verandert, evenals de randvoorwaarden hiervoor. Hoewel er nog steeds plaats is voor de ‘traditionele’ manier van leren verwachten medewerkers steeds vaker de locatie, tijd en lesvorm te kunnen bepalen.

Terug naar de basis

Om leren tot een succes te maken moeten we teruggaan naar de basis. Uiteindelijk gaan medewerkers naar een training om kennis te vergaren. Kennis kan worden omschreven als:

 • Expertise en vaardigheden verkregen door ervaring of scholing;
 • Praktisch of theoretisch begrip van een onderwerp.

De scholing en de theorie gaan vrijwel altijd goed, het knelpunt zit bij de ervaring en de praktijk. Medewerkers krijgen de theorie in een traditioneel leslokaal gepresenteerd om vervolgens praktische ervaring op te doen in de werksituatie, zonder enige vorm van begeleiding of ondersteuning. Vervolgens is men gefrustreerd dat Best Practices niet werken. Het blijft erg lastig de theorie te vertalen naar de praktijk.

Uit door Gamingworks uitgevoerd onderzoek blijkt duidelijk wat de belangrijkste kritieke succesfactor is: “ABC”, ofwel Attitude, Behavior en Culture. Met deze bepalende factoren in gedachten zien wij bij een Best Practice implementatie telkens de volgende 10 aandachtspunten terugkomen:

 1. Geen duidelijk commitment van management;
 2. “Ja” zeggen, maar eigenlijk “Nee” bedoelen;
 3. Doorgaan op de oude wijze in plaats van de nieuwe procedures te volgen;
 4. “Plan, Do, Stop” in plaats van “Plan, Do, Check, Act”. Geen continue verbeteringen doorvoeren;
 5. Best Practices implementeren als doel in plaats van Best Practices als middel om te veranderen en verbeteren;
 6. Proces managers zonder mandaat;
 7. Geen duidelijkheid over de waarde die de business nodig heeft;
 8. Best Practices in de organisatie introduceren zonder begeleiding of ondersteuning;
 9. Geen duidelijk beeld van de gevolgen en de prioriteiten voor de business;
 10. IT maakt keuzes en stelt prioriteiten zonder goede kennis van de business.

Al meer dan vijf jaar zien wij deze zelfde aandachtspunten terugkomen! Vrijwel iedere organisatie herkent deze punten, maar geen enkele Best Practice training behandelt dit terwijl het essentieel is om de organisatie te kunnen verbeteren. Een andere aanpak is daarom noodzakelijk.

Praktijkervaring opdoen met Business Simulation Games

Onze ervaring leert dat met Business Simulation Games veel beter ingespeeld wordt op de top 10 aandachtspunten dan traditionele leervormen.

Met Business Simulation Games leer je ervaringsgericht, door te doen in plaats van door luisteren. In een aantal rondes leren medewerkers van verschillende organisatieonderdelen in teams de theorie in de praktijk te brengen en daadwerkelijk meetbare resultaten te boeken. Door dagelijkse werkzaamheden te simuleren in de game leren deelnemers hun praktijkervaring toe te passen in hun werk.

Wil je meer weten over de werkwijze van een Business Simulation Game? In deze blog lees je wat Business Simulation Games zijn of bekijk ons aanbod Business Simulation Games.

Gerelateerde artikelen