Inplannen van medewerkers en materiaal met CCM Planner

Inplannen van medewerkers en materiaal met CCM Planner

Heeft u behoefte aan meer functionaliteit met betrekking tot het inplannen van uw medewerkers en materieel, al dan niet gerelateerd aan een project, productie- of serviceorder, dan biedt CCM Planner uitkomst.

CCM Software is gespecialiseerd in het leveren van digitale planborden in combinatie met het afhandelen van opdrachten en automatische notificaties (via onder andere SMS en e-mail) die met de planningstool CCM Planner of Exact zijn aangemaakt.

Een van de krachtige kenmerken van CCM Planner is dat het systeem rekening houdt met de onderlinge afhankelijkheid tussen de diverse fasen van een project of productieorder. Bij het doorvoeren van een wijziging in de planning binnen een bepaalde fase, kan tevens de planning van de daarop volgende fasen automatisch worden aangepast, zowel in CCM Planner als in Exact.

Hoe het digitale planbord eruit ziet is door u als klant te bepalen. CCM Software past het digitale planbord aan uw eisen en wensen aan. Om u een indruk te geven hou dat eruit kan zien geven wij u een aantal voorbeelden:

1
Figuur 1

In figuur 1 ziet u de Project Planningsmodule afgebeeld vanuit het perspectief van de projecten. Hiermee wordt de projectplanning inzichtelijk gemaakt met daarbinnen welke medewerkers er ingepland zijn in welke week. Door het open en dichtklappen van de projecten is het mogelijk om de medewerkers wel of niet zichtbaar te maken. In bovenstaand voorbeeld zijn de blokjes voorzien van het aantal uur dat een medewerker is ingezet. De kleur van het blokje is de status van het project.

2
Figuur 2

In figuur 2 is de ProjectPlanningsmodule afgebeeld gezien vanuit de medewerker. Op deze manier krijgen we een overzicht wie in welke week op welke projecten is ingepland. De getallen staan weer voor de uren, de kleuren vertegenwoordigen de bezettingsgraad van de medewerker gebaseerd op de roosters in Exact Synergy. Beide weergaves worden vaak gebruikt door de projectleiding van het bedrijf.

3
Figuur 3

De dagelijkse planning wordt bekeken vanuit de weekweergave (Figuur 3). Hier is dan te zien welke medewerkers er ingepland zijn en bijvoorbeeld naar welke klant ze gaan. Deze weergave wordt over het algemeen gebruikt door de afdeling planning van het bedrijf, aangezien dit een weergave is die van groot belang is voor de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf.

4
Figuur 4

Voor de verhuur van machines, materialen, locaties etc. is het artikelplanbord ontwikkeld (Figuur 4).

In deze weergave is te zien welke artikelen er op welke dagen en in welke aantallen verhuurd of bijvoorbeeld in onderhoud zijn. Door een specifiek blokje te dubbelklikken is het mogelijk om in te zoomen zodat men kan zien in welke orders de aantallen gereserveerd zijn.

5
Figuur 5

Voor bijvoorbeeld locatieverhuur is ook een webweergave beschikbaar (figuur 5):

6
Figuur 6

Zodra een medewerker is ingepland kan de medewerker de opgegeven taken, welke als Synergy verzoek zijn aangemaakt, afhandelen in een gebruiksvriendelijke webportal. Het voorbeeld hieronder is bedoeld voor het afhandelen van ledigingen voor bedrijfsafval (Figuur 6).

Gerelateerde artikelen