Pink Elephant deelt IT Best Practice Predictions

Pink Elephant deelt IT Best Practice Predictions

IT Best Practice Predictions: Wat gaat 20115 ons brengen?

De start van een nieuw jaar geeft altijd aanleiding om weer eens na te denken over de dingen waar we mee bezig zijn. Zijn we op de juist weg en liggen we nog goed op koers? En natuurlijk de vraag: hoe kunnen we inspelen op ontwikkelingen in de toekomst en wat staat ons het komend jaar te wachten?

Met veel plezier delen wij onze “IT Best Practice Predictions” – onze voorspellingen voor 2015 toegespitst op het vakgebied van de IT standaarden. Deze ministudie is samengesteld op basis van ervaringen en interviews met onze trainers en consultants wereldwijd. Het resultaat is een voorspelling over de trends waarvan wij geloven dat ze komend jaar ons werkveld gaan beïnvloeden. Ik hoop dat deze presentatie inspireert en uitdaagt om met een frisse – uiteraard roze – blik aan 2015 te beginnen.

Voorspellingen over IT Best Practices

Het werkveld van IT Best Practices is ruim 25 jaar oud en ooit begonnen met de Britse Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) die het ITIL® Framework voor Service Management introduceerde. Nooit had destijds iemand kunnen voorzien dat de start van ITIL® het begin zou worden van een tijdperk van IT Standaarden. Noem het Agile, Lean of gewoon PRINCE2®, bijna voor iedere methode of aanpak is tegenwoordig een ‘standaard’ gepubliceerd die allemaal met elkaar vechten over het beste resultaat van hun methode. Ons onderzoek geeft aan dat er op dit moment 26 IT standaarden bestaan, die allen input geven aan trainings- en adviesbureaus. Wie had in 1981 kunnen bedenken dat ITIL® voor een complete markt zou gaan zorgen?

Toch zit er verandering aan te komen en die gaat sneller dan we soms kunnen bevatten. Daarom is het goed hier af en toe even stil bij te gaan staan. De impact van Cloud, Social and Mobile is verre van nieuw, maar verandert wel onze volledige manier van denken en werken. Daarom onze top vijf voorspellingen voor de ontwikkelingen die Pink Elephant in 2015 verwacht:

1. Service Management shifts to IT Governance

Door de snelheid waarmee Cloud Computing en Mobile Devices terrein winnen, merken wij een ‘shift’ in focus van het leveren naar kwaliteit van dienstverlening naar het houden van controle over de dienstverlening. Niet dat kwaliteit niet langer belangrijk is, maar het aandachtsgebied bij veel IT managers ligt steeds vaker op de combinatie tussen kwaliteit en controle – en met controle bedoelen we voornamelijk ‘aantoonbare controle.’ Kan je als organisatie hard maken dat je zicht en invloed hebt op de datastromen, beveiliging en informatie binnen de onderneming?

De veranderende focus van Service Management naar IT Governance wordt gestaafd door trainingen en examenvolumes, zowel wereldwijd als bij Pink Elephant. Het aantal Service Management examens is afgelopen jaar met 11% gedaald, terwijl het aantal IT Governance examens met ruim 45% gestegen is. Wij verwachten dat deze trend in 2015 voortzet en waarschijnlijk met nog meer snelheid.

2. Self-Service Technology becomes a differentiator

Als consument zijn we de afgelopen jaren gewend geraakt om diensten die wij afnemen zelf online te regelen. Denk aan het indienden van declaraties voor je zorgverzekering, het plannen van onderhoud aan je auto of het wijzigen van je televisie abonnement. Al deze diensten regel je relatief makkelijk en snel via een Self-Service Portaal van een aanbieder. We zijn ondertussen zo gewend geraakt aan het gemak van deze consumentendiensten dat de verwachtingen bij zakelijke omgevingen hetzelfde zijn.

Waarom kan ik mijn Gmail wachtwoord in twee klikken wijzigen en lukt dat met mijn zakelijke account niet? Waarom moet ik voor een nieuwe applicatie nog steeds langs bij systeembeheer en kan ik dat niet zelf regelen? Het begint met een fundamenteel uitgangspunt: veel bedrijven leven nog steeds in de veronderstelling dat de organisatie leidend is en richten IT hier op in. Onze ervaring leert dat dit niet langer het geval is. De eindgebruiker is autonoom en goed in staat zelf keuzes te maken. Bedrijven die daar goed op inspelen met Self-Service Technologie gaan in 2015 het verschil maken.

3. The Cloud Architect is the best new job in town

Het hele IT landschap wordt structureel veranderd door Cloud Computing en Mobile Technology, waarbij alle prognoses hetzelfde zijn: Cloud blijf de komen komende jaren zeer sterk groeien met nog een verwachte verdubbeling richting 2020. Daarbij is er een groot gebrek aan mensen die over de technische kennis en vaardigheden beschikken om Cloud omgevingen met elkaar te verbinden en heldere architecturen te maken die voor een organisatie werkbaar zijn.

Op bijna alle internationale vacature websites is ‘The War on Talent’ voor Cloud Architecten tussen de grote Amerikaanse spelers reeds begonnen met salarissen die makkelijk op kunnen lopen tot US$ 200k. En die oorlog gaat de komende jaren in nog grotere hevigheid losbarsten – ook in Nederland. Heb je ambitie in het IT werkveld? School jezelf om tot Cloud Architect en de banen liggen de komende jaren aan je voeten.

4. Agile wins the battle in Project Management

Agile en overige – wendbare – methodieken zijn de afgelopen jaren sterk in opkomst. Het succes van deze methodieken is grotendeels te danken aan het feit dat technologische mogelijkheden zo snel veranderen en dat technische projectplannen vaak al verouderd zijn op het moment dat ze getekend zijn. Agile is niet alleen een manier van werken, maar ook een manier om te borgen dat nieuwe oplossingen zo ontworpen worden dat ze in de toekomst makkelijk aan te passen zijn.

Er zijn op dit moment veel verschillende ‘Agile’ methodieken in opkomst, mede door de groei van dit vakgebied. Of het nu AgilePM®, SCRUM of DevOps heet, ze hebben allemaal een ding gemeen: ze houden rekening met toekomstige veranderingen. Een tweede belangrijke succesfactor is dat de meest succesvolle bedrijven (lees Facebook, Amazon, etc.) ook Agile werken. Dit draagt sterk bij aan het imago, zeker bij de jongere generatie. Als er al een wedstrijd was gaat Agile in 2015 winnen.

5. Service automation is the next Big Thing

Automatisering heeft aan de wieg gestaan van ons digitale tijdperk. Het begon met het automatiseren van berekeningen, opgevolgd door het automatiseren van software en social media. De volgende stap is de automatisering van complete diensten: Service Automation. Service Automation draait om het concept dat de eindgebruiker zelf en autonoom in staat is diensten uit te zoeken bij een organisatie, waarbij via een selfservice interface processen in gang gezet worden. Niet de organisatie is leidend in de processen het opstellen en afnemen van diensten, maar juist de eindgebruiker, die autonoom en zelfstandig bepaalt op basis van ervaringen, gebruiksgemak en kwaliteit.

Ook Service Automation is een concept dat voortkomt uit de consumentenwereld. Spotify is een muziekdienst die de gebruiker in staat stelt zelf zijn muziek te bepalen, Netflix doet hetzelfde voor videodiensten. Maar denk ook aan bijvoorbeeld het succes van Uber. Dit bedrijf weet als een van de eerste de dienst ‘personentransport’ volledig te automatiseren. De volgende stap zal zijn dat het concept van Service Automation ook in het bedrijfsleven zal worden toegepast. Bedrijven die hier in 2015 de eerste stappen mee zetten, gaan hier een voorsprong mee opbouwen.

Tot zover onze IT Best Practice voorspellingen voor 2015. Aan het eind van het jaar zullen we beoordelen of deze voorspellingen ook werkelijkheid zijn geworden. Voor nu een heel mooi 2015 gewenst!

Gerelateerde artikelen