IT-managers moeten leren samenwerken

IT-managers moeten leren samenwerken

Marketing- en it-functies zijn de laatste jaren enorm veranderd. Technologie bepaalt vandaag de dag hoe organisaties denken, werken en innoveren. De rol van marketing is daardoor niet langer beperkt tot het promoten van producten en diensten, maar omvat nu ook het beheer van de klantrelatie, het merk en cultuur van de onderneming. Marketing en it-managers moeten daarom leren om samen te werken, maar dat is meestal niet zo eenvoudig.

De marketingafdeling bepaalt steeds vaker de it-behoefte binnen organisaties, waardoor deze in toenemende mate verantwoordelijk wordt voor de beschikbare it-budgetten. Binnen veel bedrijven is daardoor een spanningsveld ontstaan tussen marketing en de vaak meer behoudende it-afdeling. Snelle technologische vernieuwing doet, vanuit de it-afdeling gedacht, al snel inbreuk op stabiliteit en continuïteit van de it-infrastructuur.

Voor marketingmanagers geldt echter vooral resultaat, en zij zijn daarom vooral op zoek naar flexibele middelen waarmee ze snel nieuwe creatieve oplossingen kunnen inzetten. Marketingmanagers voelen zich in deze situatie veelal beperkt door de beschikbare it-voorzieningen. Hoe kan dit spanningsveld doorbroken worden, zodat beide disciplines meer gaan samenwerken om een gemeenschappelijk bedrijfsdoel te realiseren?

Veranderende rollen

Voor zowel de marketingmanager als voor de it-manager biedt de nieuwe verdeling van it-budgetten kansen. De it-manager zou zich veel meer moeten gaan richten op de regie van de it-organisatie en hoe die aansluit bij de business. In de praktijk zal it steeds meer bestaan uit een mix van eigen, ingekochte en uitbestede diensten. De it-manager moet hierbij het in stand houden van een eigen beheerafdeling leren loslaten. Het is immers veel efficiënter om specialistische zaken over te laten aan ingehuurde experts.

Hij moet vooral kennis hebben van de business van zijn organisatie en de daaruit komende behoefte voor de informatievoorziening. Hij moet niet terugvallen in de oude comfortzone van technische it-kennis en het beheer daarvan, maar vooral weten welke technologische ontwikkelingen er spelen en die kunnen toepassen. Dat zou de kerntaak moeten zijn van de nieuwe it-manager, zodat hij niet langer it-plannen opstelt, maar business-plannen.

Samenwerking marketing en it

Het kan organisatorisch een vrij grote verandering zijn als de marketing manager, als vertegenwoordiger van de business, ineens samen met de it-manager moet gaan samenwerken om een organisatiedoel te realiseren. Hij moet dan zijn eigen informatiebehoefte bepalen en die samen met it uitzetten op een roadmap. Ook moet hij de it-afdeling al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.

Anderzijds kan de it-manager zich in de nieuwe situatie niet langer laten leiden door de waan van de dag. Hij moet meedenken over de impact van nieuwe oplossingen op de benodigde it-stabiliteit. Hoe houdt hij alles beheersbaar en goed beveiligd? Hij zal it-diensten daardoor zoveel mogelijk bij een derde partij moeten afnemen, omdat de nieuwe it-manager een regierol heeft en zich geen zorgen moet maken over de operationele zaken.

It-managers uit hun comfortzone

Het mag duidelijk zijn dat de spanning tussen marketing en it niet zomaar opgelost is. Samenwerking is echter noodzakelijk om als organisatie snel vooruit te komen. Het ontwikkelen van it-plannen past niet meer in deze tijd. Het zou enkel nog moeten gaan over het opstellen van it-businessplannen. It moet samen met de business (marketing) een gedegen plan van aanpak opstellen. Die plannen moeten vervolgens flexibel, snel en resultaatgericht uitgevoerd worden door middel van Agile®-gedreven methodes zoals Scrum. De it-manager zal moeten wennen aan de continue verandering van zijn it-omgeving en het aandurven om uit zijn huidige comfortzone te stappen.

Gelukkig is de veranderende rol van de it-manager al jaren geleden opgenomen in het onderwijs. Steeds meer universiteiten en hogescholen hebben inmiddels opleidingen waarin een combinatie van bedrijfskunde en it aangeboden wordt. Binnen een paar jaar stromen deze studenten het bedrijfsleven in en zullen zij probleemloos de plek van de ouderwetse it-manager kunnen overnemen.

Meer weten? Neem contact op met

Mark Schippers

Manager Outsourcing Services en Operations +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde artikelen