Opleidingen en kennis zijn een strategische keuze

Opleidingen en kennis zijn een strategische keuze

Opleiding en kennisoverdracht is een strategisch keuze

Wil je voorop lopen in je vakgebied als bedrijf of bied je liever ruimschoots bewezen diensten en technologie aan, voor beide valt iets te zeggen. In veel organisaties is meer te leren dan een mens in een heel leven zou kunnen leren. Per vakgebied verschilt dit ook nog eens heel erg. Een changemanager of iemand die zich bezighoudt met strategic sourcing; ieder zijn eigen taal en zijn eigen zee met kennis. Al deze kennis, of materiaal, is gecontroleerd, gecoördineerd en door professionals als goed beoordeeld. Dit materiaal heeft educatieve waarde.

Bij veel organisaties krijgen de nieuwe medewerkers een introductiecursus. Dit kan verschillen van een ochtend tot een aantal dagen of zelfs een maand. Voornamelijk worden hier de normen en waarden van de organisatie benoemd, de bedrijfscultuur wordt toegelicht en enkele praktische zaken worden behandeld. Alles dat te maken heeft met leren, in virtuele of fysieke vorm, zou onder een onderdeel van Human Resources kunnen vallen. Naarmate iemand verder komt in zijn carrière bij een organisatie wordt de theoretische onderbouwing van de praktijkervaring steeds belangrijker. Deze onderbouwing zou zelfs een eis kunnen zijn om in aanmerking te komen voor promotie.

Naast ‘verplichte’ onderdelen zoals een introductiecursus is het ook mogelijk om ervoor te kiezen om andere cursussen of virtuele en lokale bijeenkomsten te organiseren. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde Lunch&Learn Sessions. Hier kunnen medewerkers zich op inschrijven en dan worden de deelnemers tijdens de lunch bijgepraat over een bepaald onderwerp. Tijdens dit soort sessies kan er over een specifiek onderwerp meer draagvlak gecreëerd worden bij de rest van de organisatie.

Om te zorgen dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van markt gewaardeerde vaardigheden waarmee ze concurrend blijven in hun markt, kan er een programma aangeboden worden waarbij iedere medewerker kan aangeven wat zijn of haar zwakke punt is. Als dit bijvoorbeeld communicatie is, kan hier een specifieke cursus voor gevolgd worden. Als van te voren is afgesproken dat diegene zich in dat jaar op zijn zwakke punt beter ontwikkeld, leert diegene tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden. Het kan in de cultuur van het bedrijf zitten dat een medewerker er niet alleen maar is om business te generen, maar ook zichzelf te ontwikkelen.

Een dusdanige keuze, om je medewerkers te stimuleren in persoonlijke ontwikkeling, is niet alleen van belang in het kader van recruitment of werkervaring. Het is ook een strategische keuze. Medewerkers die zichzelf ontwikkelen, up-to-date zijn betreft kennis uit het hele bedrijf en goed hun dagelijkse business doen, lopen voorop de concurrende organisaties waar het puur om business gaat. De link naar e-learning kan hier gemaakt worden, omdat medewerkers dat ook vanaf hun werkplek kunnen doen. In een zelfde functie kunnen meerdere rollen een ander e-learning programma volgen zodat iedere werknemer zich goed ontwikkeld.

Gerelateerde artikelen