Hoe verbinden we jonge denkers met ervaren doeners?

Hoe verbinden we jonge denkers met ervaren doeners?

Pink Elephant denkt mee over de toekomst van Functioneel Beheer

Tekst: Maurits van den Toorn, journalist Sdu uitgevers

Aan de vooravond van de Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2013 boog een aantal ervaringsdeskundigen zich in een rondetafelgesprek over actuele thema’s op het gebied van Business Information Management (BIM). Het gesprek werd geleid door Otto Thors, hoofdredacteur van inGovernment. Vragen die centraal stonden, hadden vooral betrekking op het verschil in vraag en aanbod van Business Informatie Management (BIM), zowel voor competenties, resources, theorieën, en praktijkervaringen. Hoe is het werk aantrekkelijk te maken voor zowel de huidige beroepsbevolking, als voor jongeren die de komende jaren het stokje gaan overnemen?

Het thema van de Landelijke Praktijkdag is dit jaar ‘werk in uitvoering’. Initiatiefnemer Jeroen Eijskoot, hoofd Landelijk functioneel beheer bij Politie Nederland, verduidelijkt wat hem hiermee voor ogen staat. ‘We hebben de afgelopen jaren verschillende thema’s gehad. Hierbij is bijzondere aandacht geschonken aan o.a. beperking van middelen, back to basics, de menskant van het vak en verschillende samenwerkingsvormen binnen de informatieketen. Dit jaar richten we de blik verder naar binnen, naar de inhoud van ons werk. Daarbij valt direct op dat er een mismatch is tussen het streefbeeld, zoals dat in theoretische modellen en beleidsdocumenten wordt vastgelegd, en de dagelijkse werkelijkheid op de werkvloer.

Eveneens valt de mismatch tussen onderwijsprogramma’s en wensen of eisen op de werkvloer op. Om met die discrepanties om te gaan, moeten medewerkers steeds zelfstandiger en slimmer opereren. De vraag die zich daarbij opdringt is: wat kunnen onze mensen en wat verwachten we van ze?’ ‘Heel herkenbare punten allemaal’, reageert Logius-directeur Luitjens. Zijn organisatie ervaart dagelijks de clash tussen de beleidswerkelijkheid en de praktijk, en ook de problemen met de competenties – de samenstelling of het ontbreken daarvan – van de mensen. Hij geeft een voorbeeld: ‘Wij leveren standaard bedrijfsrapportages. Als je dat goed wilt doen, moet je op drie niveaus de regie erover voeren: op dat van de gegevens, van de processen en van de techniek. Mede door alle zware eisen op juridisch gebied en Europese regels is dat extreem ingewikkeld, een spelletje dat bijna niemand snapt. We hebben de TU Delft daarom gevraagd om een opleiding compliance management op te zetten, anders kan je dit niet goed doen. Binnenkort studeren de eerste studenten af.’

Luitjens stelt dat verbeteringen dus nodig zijn, want het werkterrein tussen Business en IT wordt steeds gecompliceerder en blijft aan verandering onderhevig. Immers, in een ideale wereld is de brugfunctie tussen business en IT niet in alle gevallen meer onmisbaar. Hierdoor wordt het alsmaar moeilijker om de competenties van de mensen binnen een organisatie op peil te houden, synchroon met de continuerende verandering. Ook Eijskoot signaleert dat allesomvattende kennis en vaardigheden niet meer in één of twee mensen te bundelen zijn. Niet voor niets is er bij de uitvraag van ‘klussen’ aan marktpartijen een verschuiving te zien van pure IT-vragen naar probleemanalyses en integrale oplossingen.

Dat heeft voor de marktpartijen grote gevolgen’, zegt Co van Leeuwen van Cap Gemini. ‘De challenge zit in de verbinding tussen service providers en de business. Bij de providers is er behalve technische kennis ook een forse dosis emotionele intelligentie nodig om goed te kunnen begrijpen wat de business écht nodig heeft. De kwaliteit van de aansturing van de IT verbetert naarmate de mensen in de business beter weten wat ze willen. Als dit aan beide kanten lukt, ontstaat er een werkzame keten.’ Maike Wessels, account manager bij Pink Elephant, herkent het beeld en reageert: ‘De markt heeft goed gekeken en geluisterd naar wat de behoeften zijn. Organisatiesensitiviteit is steeds vaker een vereiste. We hebben daarom zelf een BIM opleiding opgezet die meer aandacht richt op de nieuwe eisen van de toekomstige BIM-er en deze vervolgens door een hbo-instelling laten certificeren.’

Wetenschappelijk niveau

Eijskoot werpt de vraag op of mbo- en hbo-niveau nog wel voldoende is. Hij voorziet dat er voor de steeds complexere problemen eerder mensen met wo-niveau nodig zijn. De huidige bezetting van veel functioneel beheer afdelingen bestaat voor een groot deel uit mbo-geschoolde medewerkers met een sterke basis van werkervaring in de business, organisatiekennis. ‘We hebben bij de politie nu nog veel ervaringsdeskundigheid in huis, maar de gemiddelde medewerker heet Herman en is 54 jaar, wat betekent dat deze bronnen van kennis en ervaring over pakweg zeven jaar weg zijn. Ze moeten dan worden opgevolgd door een nieuwe generatie mensen die het theoretische ideaalmodel kennen, maar tegelijkertijd de knowhow moeten hebben om dat te vertalen naar de praktijk.’

De rest van het artikel is hier te downloaden: Pink in InGovernment

Gerelateerde artikelen