Pink Elephant een van de eerste e-CF geaccrediteerde organisaties in Nederland

Pink Elephant een van de eerste e-CF geaccrediteerde organisaties in Nederland

IT-dienstverlener Pink Elephant is één van de eerste organisaties in Nederland die haar organisatie volgens het European e-Competence Framework (e-CF) heeft ingericht en beschikt over e-CF geaccrediteerde consultants.

Internationale standaard IT-competenties

Het e-CF is een initiatief van de Europese Unie om te komen tot een internationale standaard van competenties voor de verschillende gebieden binnen het IT domein. Pink Elephant is één van de Founding Partners die, in samenwerking met overheden en het bedrijfsleven, het e-CF heeft opgesteld. Met het e-CF worden professionele IT-vaardigheden beschreven middels een gemeenschappelijk raamwerk van competenties en competentieniveaus voor IT-professionals. Het biedt IT-professionals erkenning van hun competenties en inzicht in waar zij staan.

Sturen op competenties in plaats van certificeringen

Door alle functieprofielen te herschrijven en deze in lijn te brengen met het e-CF kiest Pink Elephant voor een competentiegerichte benadering op het ontwikkelen van mens en organisatie. Een andere reden om het e-CF toe te passen in de organisatie van Pink Elephant is dat het framework de werving en selectie van nieuwe medewerkers vergemakkelijkt. Saskia Leijten, HR-manager, en Yvette Hillenaar, Business Unit Manager, zijn sinds kort de eerste geaccrediteerde e-CF consultants bij Pink Elephant. Leijten: “Als kennisorganisatie vindt Pink Elephant het belangrijk dat medewerkers zich continu blijven ontwikkelen. Met het e-CF kunnen de medewerkers zich duurzaam ontwikkelen op competenties die internationaal gehanteerd en erkend worden. Het faciliteren van deze ontwikkeling en het sturen op competenties in plaats van op certificeringen sluit beter aan bij de huidige tijd en het snel veranderende IT-landschap.”

Weten waar u staat?

e-CF kan in iedere organisatie toegepast worden, ook in de uwe. Om inzicht te verkrijgen in (het niveau van) de competenties van uw medewerkers op dit moment en waar kennisgebreken zitten heeft Pink Elephant in samenwerking met EXIN een assessment ontwikkeld. Dit is de PinkSKILL™: een innovatieve dienst, die de aanwezige competenties van uw IT-personeel meet aan de hand van het Europese E-Competence Framework. Op basis van de uitkomst van dit assessment kan een optimale training worden samengesteld om de theorie van het e-CF te vertalen naar uw organisatie.

Gerelateerde artikelen