Pink Elephant helpt bedrijven bij het optimaliseren van de kwaliteit van haar Service Desk

Pink Elephant helpt bedrijven bij het optimaliseren van de kwaliteit van haar Service Desk

De Service Desk is het hart van uw IT organisatie. Dit is het centrale contactpunt voor zowel interne als externe klanten, het visitekaartje van uw bedrijf. Het continu verbeteren van de kwaliteit van de Service Desk is daarmee een noodzaak voor zowel kleine als grote IT organisaties.

PinkDESK™ is een gestructureerde aanpak waarbij Pink Elephant in korte tijd de kwaliteit van uw Service Desk meet over zes verschillende assen en u inzicht geeft waar verbeteringen te realiseren zijn.

Een van de grondbeginselen van het ITIL® Best Practice framework is “Continual Service Improvement” – het continu verbeteren van de kwaliteit en prestaties van uw IT organisatie. Daar vallen ook de processen onder die uitgevoerd worden op de Service Desk (zoals Incident Management en Request Fulfillment).

Omdat de Service Desk de spilfunctie heeft in uw dienstverlening, verdient dit onderdeel van uw IT organisatie extra aandacht. De PinkDESK™ Service Desk Assessment methode PinkDESK™ is een gestructureerde aanpak om de kwaliteit van uw Service Desk te meten over zes verschillende assen. Bij dit assessment wordt niet alleen gekeken naar de operationele processen, maar ook naar de mensen en bedrijfscultuur van uw Service Desk.

Met de ervaring van de afgelopen 20 jaar heeft Pink Elephant een indeling gemaakt in zes kritische succesfactoren voor Service Desk dienstverlening:

  1. Service Desk Management – Evaluatie van de wijze waarop het management sturing geeft aan de Service Desk;
  2. People Management – Evaluatie van de wijze waarop de medewerkers van de Service Desk begeleid, getraind en gemotiveerd worden;
  3. Producten en Technologie – Evaluatie van de technologie die dagelijks gebruikt word ter ondersteuning van de Service Desk medewerkers
  4. Proces Management – Evaluatie van de processen en procedures die ingericht zijn voor het leveren van ondersteuning door de Service Desk
  5. Partners – Evaluatie van de wijze waarop de Service Desk geïntegreerd is met de support teams van leveranciers en partners
  6. Klant resultaten – Evaluatie van de wijze waarop klantresultaten (tevredenheid) gemeten en opgevolgd wordt

Met de dienstverlening van PinkDESK™ wordt in zes werkdagen een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van uw dienstverlening over de bovenstaande zes assen. De PinkDESK™ rapportage bestaat uit een terugkoppeling van de resultaten, een gap analyse en een adviesrapportage op basis van deze resultaten. De adviesrapportage licht toe waar ‘quick wins’ te behalen zijn en waar kansen liggen om op de middellange termijn uw Service Desk dienstverlening te verbeteren.

Resultaten van de Service Desk Assessment

Na afloop van de PinkDESK™ assessment heeft uw organisatie de beschikking over de volgende resultaten en documenten:

  • Score van de performance van uw Service Desk over zes assen
  • Een Executive Power Point met aanbevelingen voor de korte en middellange termijn
  • Een PinkDESK™ rapportage met terugkoppeling van de resultaten, een gap analyse en adviesrapportage

Gerelateerde artikelen