Pink Elephant start Lean IT® Association

Pink Elephant start Lean IT® Association

Een consortium van IT-opleiders en –certificeringsorganisaties heeft een wereldwijde standaard voor Lean IT® gelanceerd. Het certificeringsschema beslaat verschillende kennis- en competentieniveaus op het gebied van Lean IT®, en heeft als ambitie om uit te groeien tot een belangrijk referentiekader. Lean is een methode die als doel heeft organisaties efficiënter te laten werken zodat ze adequaat kunnen inspelen op veranderingen in hun externe omgeving. De methode, van oorsprong ontstaan binnen de productiesector maar inmiddels toegepast binnen uiteenlopende industrieën, is het afgelopen decennium flink populairder geworden. Volgens voorstanders van de aanpak kan Lean de efficiëntie van processen vergroten en eveneens de dienstverlening en klantenservice naar een hoger niveau tillen.

Ook de IT-sector heeft, onder de noemer ‘Lean IT®’, de principes van Lean omarmd. Ondanks de groeiende aandacht voor het vakgebied, is er op het gebied van opleiding en certificering in Lean IT® nog sprake van een gefragmenteerde markt. Zo zijn er diverse op zichzelf staande initiatieven, maar ontbreekt het aan een universeel erkend programma, vergelijkbaar met bekende certificeringen als ITIL® voor IT-service management of Prince 2® voor projectmanagement.

Lean IT® Association

Om in deze behoefte te voorzien heeft een groep van zes bedrijven – APMG, EXIN, PEOPLECERT, Pink Elephant, Quint Wellington Redwood en ITpreneurs, besloten de handen ineen te slaan en de ‘Lean IT® Association’ (LITA) op te zetten. Het initiatief kwam in eerste instantie van Quint Wellington Redwood, een expert op het gebied van outsourcing en IT-management. Jan-Willem Middelburg van Pink Elephant licht toe: “Pink Elephant is trots een van de zes partijen te zijn die betrokken is bij de oprichting van de Lean IT® Association. Met het formeren van de Lean IT® Association proberen we met een aantal partijen gezamenlijk te werken om het vakgebied van Lean IT® verder te professionaliseren. De Lean IT denkwijze is zeer sterk in opkomst, maar er bestonden nog geen uniforme uitgangspunten. Met de oprichting van de Lean IT® Association hebben we een belangrijke stap gezet.”

De non-profitorganisatie heeft als doelstelling om bij te dragen aan de verdere professionalisering van het Lean IT vakgebied door de ontwikkeling van standaarden, het doen van onderzoek en het beheren van een certificeringsstandaard. Het certificeringsprogramma van LITA, bekend als het Lean IT Certification Scheme, omvat een viertal certificeringen voor verschillende niveaus: startend bij de basis met Lean IT® Foundation, daarna als volgende stap Lean IT® Kaizen Lead en uiteindelijk eindigend bij Lean IT® Leader of Lean IT® Coach. De afzonderlijke, oplopende niveaus reiken elk steeds meer kennis en vaardigheden aan en leiden uiteindelijk tot competenties waarmee een professional de invoering of verdere ontwikkeling van Lean IT®-initiatieven in een organisatie kan ondersteunen.

Meer weten? Neem contact op met

Jan Peter Alberda

Marketing Manager +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde artikelen