QlikView versus Qlik Sense

QlikView versus Qlik Sense

Update: Pink Elephant Business Intelligence is sinds 01-01-2020 verder onder de naam 2Foqus B.V. en is geen onderdeel meer is van Pink Elephant. Bezoek de nieuwe website of volg 2Foqus op LinkedIn.

Laten we vooropstellen dat Qlik Sense geen nieuwe release is van QlikView. Het is een nieuw platform dat naast QlikView ontwikkeld is. Er zijn veel overeenkomsten tussen de twee oplossingen, maar ook veel verschillen. Hoogste tijd om deze overeenkomsten en verschillen nader toe te lichten.

In principe komt het erop neer dat Qlik Sense en QlikView twee verschillende user interfaces zijn die dezelfde analyse engine gebruiken. Dit betekent dat oude scripts en oude formules bijna altijd hetzelfde zullen functioneren als u gewend was. (Er zijn enkele kleine verschillen, zoals dat Qlik Sense gebruik maakt van Libraries en niet altijd relatieve paden voor bestanden kan gebruiken).

De twee producten hebben dus feitelijk dezelfde logica; beiden gebruiken dezelfde calculatie engine; beiden hebben ongeveer dezelfde responstijd; en voor beiden dien je dezelfde overwegingen te maken qua gegevensmodellering.

Zowel voor Qlik Sense als voor QlikView blijft het daarnaast nodig om te scripten. Door middel van een script wordt de data uit een database gehaald en beschikbaar gesteld in QlikView of Qlik Sense. De zogeheten QlikView Data Files (QVD) technologie wordt ook gebruikt voor Qlik Sense.

Toch verschillen de twee producten op veel vlakken van elkaar. En net zoals je als ouder niet kunt zeggen dat het ene kind beter is dan het andere, kunnen we niet zeggen dat het ene product beter is dan het andere. Ze zijn goed in verschillende dingen:

  • QlikView is een tool die zeer geschikt is voor situaties waarin behoefte is aan reeds voorbereide zakelijke toepassingen, ofwel applicaties waarbij de ontwikkelaar al veel tijd en aandacht heeft gestoken in het data model, de layout, de grafieken en formules. Deze toepassingen worden min of meer kant-en-klaar aangeboden aan de eindgebruikers. We noemen dit “Guided Analytics”. De eindgebruiker heeft volledige vrijheid de data zelf te verkennen, selecties te maken, in te zoomen op de gegevens en door de informatie heen te navigeren. Hiermee kan hij zelf vrij gemakkelijk zowel vragen formuleren als antwoorden vinden in de data. De eindgebruiker is echter beperkt in het creëren van nieuwe visualisaties.
  • Qlik Sense is een tool die geschikt is voor situaties waarin naast Guided Analytics meer behoefte is aan “Self-Service”. Hierbij heeft de gebruiker de vrijheid om naast voorgedefinieerde rapporten ook zijn eigen layout te ontwerpen, nieuwe visualisaties te maken en grafieken te bedenken waarvan de ontwikkelaar niet eens gedacht zou hebben dat die van waarde zouden kunnen zijn voor de gebruiker. Het is ideaal voor Self-Service Data Discovery, wat resulteert in een meer actieve, moderne en betrokken gebruiker. De user interface van Qlik Sense is daarnaast geoptimaliseerd voor touchscreens en het design van de dashboards past zich automatisch aan aan de resolutie van het scherm. Over het algemeen is Qlik Sense een modernere tool.

Verder is het belangrijk om te benadrukken dat software nooit uitontwikkeld is. De markt is volop in beweging en Qlik zal daarom voortdurend blijven werken aan nieuwe features en functionaliteiten.

QlikView is overigens geen “final product”. Ook dit product zal verder ontwikkeld worden en in nieuwe versies van QlikView zullen we hoogstwaarschijnlijk enkele van de nieuwe functionaliteiten van Qlik Sense terug zien. Het doel is om hetzelfde platform te gebruiken voor beide user interfaces.

We zijn ervan overtuigd dat we met deze twee tools goed voorbereid zijn op de toekomst!

Gerelateerde artikelen