Samen een sterke combinatie: ITIL® en ASL®

Samen een sterke combinatie: ITIL® en ASL®

Hoe ITIL® en ASL® op elkaar inhaken

Al vele jaren wordt ITIL® succesvol geïmplementeerd bij organisaties die hun IT dienstverlening integraal benaderen, bij rekencentra en bedrijven die diensten verlenen op het gebied van werkplek en netwerkbeheer. ITIL® is hier de standaard voor IT Service management. Als je kijkt naar applicatiebeheer processen zie je dat ITIL® veel minder aanknopingspunten biedt en dat het niet concreet aanvulling geeft aan deze specifieke processen. Daarom is ASL® ontwikkeld en wordt in het boek “ASL®: een framework voor applicatiebeheer” gesteld dat ASL® de standaard is naast ITIL®. De meerwaarde van ASL® wordt in brede kring erkend.

In organisaties kwamen de volgende problemen regelmatig aan de orde; de hoge kosten van het applicatiebeheer waren niet voorspelbaar en konden niet verantwoord worden; de gebrekkige kwaliteit van applicaties leidde tot problemen in de bedrijfsprocessen; applicaties groeiden niet mee met de bedrijfsprocessen of er was te weinig inzicht in de problemen op het gebied van applicatiebeheer. Om deze problemen op te lossen is de Application Services Library ontwikkeld.

Het doel van ASL® is om het applicatiebeheer te professionaliseren. Zowel intern als uniformerende factor tussen verschillende organisaties. ASL® bestaat uit een library van best practices en een framework van processen op het gebied van applicatiebeheer. Applicatiebeheer omvat alle processen en activiteiten voor het up-to-date houden van de werking en functionaliteit van de applicatie.

Hoe staan ITIL® en ASL® dan ten opzichte van elkaar gepositioneerd?

In tegenstelling tot ITIL® ziet ASL® het applicatiebeheer als een zelfstandige discipline. ITIL® beschouwt het als een combinatie van applicatieontwikkeling en service management. Hier is dus een fundamenteel verschil van opvatting. Een deel van de servicemanagementprocessen die zijn opgenomen zijn door ITIL® onderkend. De benamingen van deze processen zijn afkomstig uit ITIL® van voor 2000. ASL® bevat daarnaast ook andere processen voor onderhoud en vernieuwing van applicaties en deze lijken weer op processen voor applicatieontwikkeling die in ITIL® Application Management worden genoemd, maar daar niet verder worden uitgewerkt. In ASL® worden deze processen specifiek uitgewerkt voor onderhoud en niet specifiek voor nieuwbouw.

ASL® heeft dus meer informatie over welke specifieke activiteiten belangrijk zijn bij het inrichten van servicemanagement processen voor applicatiebeheer dan ITIL®.

Het is raadzaam om per organisatie te inventariseren welke processen eventueel geoptimaliseerd dienen te worden. ITIL® en ASL® zijn complementair aan elkaar en vullen elkaar aan. Als organisatie kan je ervoor kiezen om ITIL® te integreren in de organisatie en daarbij voor de applicatie afdeling ASL® toe te passen. Op deze manier zijn ITIL® en ASL® samen sterk!

Gerelateerde artikelen