Schademanagement 2020

Schademanagement 2020

Delta Lloyd verbetert schadediensten door innovatie

Naarden, 2 oktober 2013 – Delta Lloyd verbetert de dienstverlening aan klanten en opdrachtgevers en realiseert kostenbesparingen met het zelf ontwikkelde bedrijfssysteem ‘eXpo’. Dit succesverhaal stond centraal tijdens het congres Schademanagement 2020, waar de aanwezige sprekers het belang benadrukten van innovatie voor de toekomst van de verzekeringsbranche. Deze eigenschap moet volgens hen zowel in de technologie, de ontwikkelmethode als het personeelbeleid verankerd worden.

Het congres Schademanagement 2020 vond plaats op 1 oktober in Kasteel De Vanenburg te Putten. De organisatoren, Delta Lloyd, CED en hun IT-partner Nobel, organiseerden het evenement om aandacht te vestigen op de kansen die innovatie biedt voor de verzekeringsbranche. De rode draad tijdens het evenement was de opkomst van innovatieve business-applicaties binnen organisaties, het belang van de agile-ontwikkelmethodes en flexibele applicatieplatformen.

Inspiratie en wendbaarheid

Dagvoorzitter Arie van Bennekum, mede-auteur van het Agile Manifesto, opent Schademanagement 2020 met de belofte om de toehoorders inzicht te geven in de trends en ontwikkelingen in de verzekeringsbranche, maar vooral om hen te inspireren. Dat laatste wordt direct waargemaakt, door Piet van Vugt, CEO bij Nobel. In zijn presentatie doet hij aan de hand van diverse video’s een bevlogen betoog over de voortrazende ontwikkelingen in de IT en de noodzaak voor bedrijven om daar ook nu al op voorbereid te zijn. Organisaties moeten hun wendbaarheid vergroten en agile software ontwikkelen en IT-projecten zien als business-projecten zijn volgens hem essentieel om strategisch te vernieuwen en aan te sluiten op de wensen van je klanten. Daarnaast ziet hij consumerization en nieuwe technologieën als Google Glass en smartwatches, zoals die van Samsung, als belangrijke ontwikkelingen die op termijn ook impact gaan hebben op de de verzekeringsbranche.

Menselijk kapitaal inzetten

Na Van Vugt is het woord aan Robin Roest, director Sales & Marketing bij CED en docent aan de Erasmus Universiteit. Hij belicht de gespannen situatie in de financiële sector, waardoor organisaties vaak veel te laat beginnen met innoveren. Het trage economische herstel van Nederland is volgens hem grotendeels te wijten aan legacy en gebrek aan vertrouwen in de markt. Essentieel volgens Roest is om als organisatie je menselijk kapitaal te gebruiken om innovatie in gang te zetten. Hij noemde vergrijzing en de gemiddeld laag opgeleide medewerkers in de financiële sector als belangrijke remmende factoren. Het voeren van een progressieve (e)hrm-strategie en het bevorderen van innovatie in de organisatie zijn volgens hem essentieel om uiteindelijk ook op het gebied van producten en diensten te gaan innoveren.

Controle over de keten

Het verhaal van Roest word opgevolgd door Frank van Donk, Manager Expertise Service Centrum van Delta Lloyd. Zichtbaar enthousiast vertelde hij over ‘eXpo’, de webgebaseerde werkomgeving die hij met Nobel voor Delta Lloyd ontwikkelde. Agile is volgens hem de beste manier om vanuit de business van organisaties applicaties te ontwikkelen. Van Donk wilde met het Expertise Centrum van Delta Lloyd een belangrijke slag maken in het verbeteren van de dienstverlening naar opdrachtgevers en klanten. Volgens hem was de betrokkenheid van zijn medewerkers tijdens dit agile-traject veel groter dan normaal, wat uiteindelijk leidde tot een uiterst succesvol eindproduct dat perfect aansluit op de wensen van de business. De ‘eXpo’-applicatie is een complete webapplicatie waarmee medewerkers van het Expertise Centrum van Delta Lloyd, evenals partners als CED, samen en afhankelijk van hun rol in de bedrijfsketen met dossiers kunnen werken voor het afwikkelen van inspectie- en expertiseopdrachten. Een belangrijk aspect hierbij is dat de applicatie veel business-kennis toevoegt aan het proces, waardoor veel handelingen, zoals het verdelen van opdrachten, deels geautomatiseerd kunnen plaatsvinden.
Door de combinatie van de verhalen van Delta Lloyd en CED werd temeer duidelijk hoe innovatieve IT-oplossingen in de schadeverzekeringsbranche kunnen helpen om meer grip te krijgen op de keten van claims en expertise.

Claims 2020

Als laatste spreker op het evenement brengt Han Huisman, Solution Architect van Nobel, de diverse verhaallijnen weer bij elkaar. Zo concludeert hij dat organisaties in hun reis naar 2020 concrete stappen moeten nemen om met hun systemen voor schadeafhandeling de aansluiting te vinden bij de behoefte van morgen. Dus niet alleen door de organisatie, mensen en werkwijze te veranderen, maar ook door flexibele IT-oplossingen en ontwikkelplatformen als Mendix te gebruiken. IT-dienstverleners als Nobel moeten volgens Huisman ook investeren in deze ontwikkelingen. Door de jarenlange ervaring in de verzekeringsbranche ontwikkelde Nobel zelf het product Claims2020, een cloud-gebaseerd pakket management-oplossingen voor schadeclaims. In deze totaaloplossing zijn de basisapplicaties voor de branche standaard beschikbaar en de afnemers kunnen deze vervolgens naar wens uitbreiden met losse modules, bijvoorbeeld voor fraudebeheersing, auditing, mobiele toegang en resource planning. Volgens Huisman een modern, toekomstzeker platform dat innovatie mogelijk maakt in een concept dat vergelijkbaar is met een app-stores. Een passend einde aan een inspirerend evenement.

Meer informatie over de Business Process Management Solutions van Nobel. 

Meer weten? Neem contact op met

Jan Peter Alberda

Marketing Manager +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde artikelen