Pink Elephant BI en haar TOP relatie

Pink Elephant BI en haar TOP relatie

De relatie tussen TOPdesk en Pink Elephant BI is na een spannende start alleen maar vuriger geworden.  

Inmiddels hebben veel TOPdesk klanten gebruik gemaakt van het Power BI aanbod welke wij op TOPdesk bieden. Daarnaast zijn wij met een groot aantal organisaties in gesprek om ook hen te helpen bij het verkrijgen van diepgaand inzicht in hun Service Management processen. De aanvragen komen uit Nederland, Engeland, België, Denemarken en Hongarije.

Waarbij sommigen kiezen voor een kickstart door de ingebruikname van de door ons ontwikkelde TOPdesk templates kiezen anderen ervoor om gezamenlijk met ons de informatiebehoefte in te vullen. Binnen alle opties is er ruimschoots tijd voor kennisoverdracht op het gebied van dataontsluiting en het opzetten van rapportages en dashboards. Dit zorgt ervoor dat de organisatie zelfstandig het beheer kan doen en, indien gewenst, zelf aan de slag kan met de opzet van aanvullende rapportages. Naast deze “training on the job” bieden wij ook specifieke Power BI trainingen waarna organisaties volledig zelfstandig aan de slag kunnen.

Als klap op de vuurpijl mochten wij 23 oktober jl. als partner aanwezig zijn op TOPdesk on Tour in Mechelen, georganiseerd door TOPdesk België. Afgelopen dinsdag mochten wij in Delft onze oplossingen toelichten aan een enthousiaste groep TOPdesk klanten uit de sector Managed Service Providers op de MSP-klantmiddag 2019. De eerste afspraken zijn al gepland.

Wilt u meer weten? Neem contact op met uw TOPdesk accountmanager of direct met Pink Elephant Business Intelligence. Dit kan via de accountmanager Jan-Willem Bastmeijer.

Meer weten? Neem contact op met

Jan Peter Alberda

Marketing Manager 088-2356655
Neem contact op

Gerelateerde artikelen