Vrijmaken “verdwenen” document Cals in 8 stappen!

Vrijmaken “verdwenen” document Cals in 8 stappen!

Update: Pink Elephant Business Intelligence is sinds 01-01-2020 verder onder de naam 2Foqus B.V. en is geen onderdeel meer is van Pink Elephant. Bezoek de nieuwe website of volg 2Foqus op LinkedIn.

Heb je Qlikview bestanden verwijderd, waaraan document Cals gekoppeld waren en je kunt ze niet meer vrijmaken voor andere documenten?

Volg de onderstaande stappen om dit probleem te verhelpen via het Qlikview Management Console:

1. Stop de QlikView Server service.

2. Voeg toe aan het Settings.ini bestand in de %ProgramData%QlikTechQlikViewServer map (default locatie)
PgoAsXmlAlso=1 onder [Settings 7].
Dit zorgt ervoor dat de .pgo bestanden als leesbare .xml bestanden worden weggeschreven.

3. Start de QlikView Server service.

4. Ga naar de root directory van Qlikview en open het CalData.pgo.xml bestand. Hierin staat voor ieder document hoeveel DocumentCals er zijn toegekend per document:
Kijk naar de XML code tussen:
…..
Het aantal Cals wordt aangegeven met: NoOfNamedCals, bijvoorbeeld 70

5. Open het CalData.pgo.xml (Accesspoint map) bestand en Maak een nieuwe .qvw bestand aan en met een identieke naam als het bestandsnaam tussen de XM code en

6. Sla het CalData.pgo.xml bestand op.

7. Ga in het Qlikview Management Console naar: [Documents – User Documents] en zoek het bestand op dat je in de vorige stap hebt aangemaakt.

8. Open het “Document CALs” tabblad en vul hier het getal 0 in bij het veld “Number of CALs allocated to this Document” en klik op de knop “Apply”.

De licenties zijn nu vrijgegeven.

Gerelateerde artikelen