Wat iedereen zou moeten weten over SCRUM

Wat iedereen zou moeten weten over SCRUM

Verdieping: Vijf antwoorden over SCRUM

Inleiding SCRUM

In de IT wereld hebben we het vaak over Agile en SCRUM. Iedereen weet ongeveer wat het is (iets met flexibiliteit), maar als je echt even doorvraagt is er vaak een hoog gehalte van de klok horen luiden, maar niet precies weten… Daarom geven we in dit artikel kort antwoord op vijf vragen waarop iedereen die werkzaam is in de IT toch eigenlijk het antwoord wel zou moeten weten.

1. Waar komt SCRUM eigenlijk vandaan?

Takeuchi en Nonaka kunnen worden gezien als de grondleggers van Scrum.[1] Zij beschreven een productontwikkelraamwerk dat vergeleken wordt met de manier waarop een rugbyteam als groep de achterlijn van de tegenstander probeert te bereiken. Samenwerking, aanpassingsvermogen, snelheid en zelfsturing zijn kenmerken van multidisciplinaire teams die overeenkomen met zo’n rugbyteam.

Scrum is gebaseerd op Best Practices vanuit de Japanse industrie, waaronder ook de Lean Management-principes. Vervolgens hebben Jim Coplien, Mike Beedle, Ken Schwaber en Jeff Sutherland Scrum verder vormgegeven. In 1995 is Scrum door Schwaber en Sutherland geformaliseerd.

2. Wat is het verschil tussen SCRUM en Agile?

Scrum is één van de ‘lichtste’ Agile-methoden en daarmee minder voorschrijvend dan bijvoorbeeld Atern. Scrum is ook meer een raamwerk dan een methode en nodigt uit tot verdere invulling. In eerste instantie is het bij de implementatie van Scrum niet nodig om alle bestaande functies en artefacten te vervangen. Hiermee kan het raamwerk juist verder worden ingevuld. Door het raamwerk toe te passen wordt wel een herstructurering in gang gezet. De nieuwe structuur die dan ontstaat vormt de basis voor continue verbetering.

De traditionele muren tussen de diverse disciplines worden afgebroken door de vorming van multidisciplinaire teams. Ontwikkelaars, testers, analisten, architecten en database administrators zijn voorbeelden van disciplines die in zo’n multidisciplinair team te vinden zijn. Door de samenvoeging van alle disciplines in een team verminderen de documentoverdrachten, wachttijden en communicatieproblemen.

3. Hoe werkt SCRUM in hoofdlijnen

Het Scrum raamwerk is in essentie heel eenvoudig. Als je onderstaande dingen onthoudt weet je echt de essentie van Scrum. Het Scrum raamwerk bestaat uit een verzameling Scrumteams met hun bijbehorende rollen, timeboxes , artefacten en regels:

  • Scrumteams zijn zelforganiserend, multidisciplinair en werken iteratief en incrementeel.
  • Scrum beschrijft de volgende drie rollen: de product owner , de Scrummaster en het team.
  • Onderdelen van Scrum die binnen timeboxes uitgevoerd worden zijn: de releaseplanning, sprintplanning , sprint , daily scrum , sprint review en retrospective .
  • De vier primaire artefacten binnen Scrum zijn: de product backlog , sprint backlog , release burn-down chart en de sprint burn-down chart .
  • De regels zorgen voor de verbinding tussen de rollen, timeboxes en artefacten.

In onderstaande afbeelding zie je hoe alles met elkaar samen hangt:

De SCRUM aanpak

4. Wat is precies een Sprint?

Een sprint is een vaste tijdsperiode waarin het multidisciplinaire team werkende software gaat opleveren. Gedurende elke sprint wordt het eindproduct verder uitgebreid en/of verfijnd. Sprints hebben een vaste lengte (tussen de één en vier weken) waardoor er een regelmatige ‘heartbeat’ ontstaat waarin de opleveringen plaatsvinden. De regelmatige opleveringen zorgen voor een ‘ritme’ voor het team en verbeteren de voorspelbaarheid voor de omgeving.

Elke sprint heeft een doel. Deze wordt duidelijk gemaakt aan het team en bevordert de focus. Het doel kan op verschillende manieren bereikt worden. Het is de verantwoordelijkheid van het team om een zo optimaal mogelijke manier te vinden en deze toe te passen. De omvang/scope van een sprint is bij aanvang vastgesteld. Gedurende de sprint vinden hierin geen wijzigingen plaats. Wijzigingen in de overige items van de product backlog zijn wel toegestaan. Deze wijzigingen vinden alleen plaats via de product owner. Aangezien er met korte sprints wordt gewerkt, is het over het algemeen acceptabel dat een wijziging pas in een volgende sprint wordt gerealiseerd. In het uitzonderlijke geval dat uitstel onacceptabel is, moet de lopende sprint onderbroken worden en start er een nieuwe sprint.

5. Wat is eigenlijk een SCRUM Master?

Scrum is een bepaalde manier van procesmatig werken. De Scrum master faciliteert dit proces. Hij is de bewaker van het Scrum proces, beschermt het team, coacht het team om zelfsturend te worden en creëert transparantie naar de omgeving.
1 Takeuchi, H., Nonaka, I., ‘The New New Product Development Game’. In: Harvard Business Review, 1986

Gerelateerde artikelen