Wat zijn Business Simulation Games?

Wat zijn Business Simulation Games?

Business simulation Games zijn een vorm van ervaringsgericht leren: leren door te doen in plaats van leren door te luisteren. Medewerkers van verschillende organisatieonderdelen, allen deel van een volledige end-to-end service delivery keten, worden in één ruimte samengebracht en nemen deel aan een game. Men kan een andere rol spelen dan de functie die men dagelijks uitvoert.

Zo wordt bijvoorbeeld de CIO of projectmanager op de helpdesk neergezet. Vaak vervult de spelleider de rol van de klant of de business en worden de deelnemers geconfronteerd met hun aanpak en gedrag. Op deze wijze krijgen deelnemers veel meer inzicht in en begrip voor elkaars taken, verantwoordelijkheden en behoeftes. De spelleider functioneert binnen de context van de organisatie van de deelnemers. Welke specifieke problemen moeten worden aangepakt? Wat zijn de doelstellingen? Welke verandering wil men zien? Wat is gewenst gedrag? Wat is ongewenst gedrag?

“De Apollo 13 Simulaties waren een zeer effectief middel om het cultuurprogramma van Schiphol bij alle medewerkers bij te brengen. Met name de evaluaties van de games hebben een enorme input gegenereerd voor het realiseren van een nieuwe koers in onze IT organisatie.”
Schiphol Group

Men leert in een aantal rondes de theorie in de praktijk te brengen en daadwerkelijk meetbare resultaten te boeken. Er wordt in teams gewerkt; samen worden problemen opgelost, discussies gevoerd en feedback geleverd. In de game worden de deelnemers geconfronteerd met incidenten, calls, wijzigingsverzoeken, capaciteitsproblemen en verschillende andere gebeurtenissen. Het team moet omgaan met toenemende werkdruk en de veranderende behoeften van de business.

Zijn de processen voldoende ingericht om hiermee om te gaan? Kan men de problemen succesvol oplossen, de veranderingen effectief managen en volledig voldoen aan de SLA-eisen? Is het team in staat klant- en businessgericht te werken?

Het is duidelijk dat elke Business Simulation Game uniek is, afhankelijk van de organisatie, de deelnemers, de eigen dynamiek, de context, de doelstellingen, de verwachtingen, etc.

Spelverloop

Het spel wordt in een aantal rondes gespeeld. De eerste paar rondes verlopen vaak wat chaotisch. Er is onduidelijkheid, frustratie en de gewenste resultaten worden niet behaald: ‘Net zoals in het echt’, wordt vaak door deelnemers gezegd.

“Op een speelse manier een goede indruk krijgen waar je in een dagelijkse project uitvoering mee geconfronteerd wordt. Wie rent zich rot, en waar verblijven de zitters. Net echt”
Vestia

De teams moeten hard werken om de theorie naar praktische oplossingen te vertalen. Dit is wat we in het begin van de simulatie proberen te bereiken: inzicht in de huidige manier van werken, het leren herkennen van onwenselijk, onproductief en ineffectief gedrag en inzicht krijgen in de gevolgen van de huidige manier van werken. Daardoor ontstaat een ‘sense of urgency’, hetgeen gedragsverandering mogelijk maakt.

Na afloop van elke ronde worden de deelnemers aangemoedigd terug te kijken en aan te geven wat beter had gekund. Aandachtsgebieden zijn Mensen, Processen, Producten, Partners en Prestaties. De deelnemers worden aangespoord verbeteringen aan te brengen en nieuw ‘gewenst gedrag’ uit te proberen en te onderzoeken. Omdat het spel in meerdere rondes wordt uitgevoerd, kan men spelenderwijs CSI (Continual Service Improvement) toepassen: het analyseren, bestuderen, ontwerpen, beslissen en invoeren van eigen veranderingen in manier van werken.

Na de laatste ronde hebben de deelnemers geleerd ‘in control’ te zijn, service doelen te behalen en te zorgen voor klanttevredenheid. Het team heeft met succes kennis vertaald naar concrete resultaten.

Resultaat

Dit is het moment waarop de leerpunten en de verbetermogelijkheden worden vastgelegd. Wat leggen we nu samen vast en nemen we mee om in onze eigen werkelijkheid toe te passen?

Het resultaat: begrip, buy-in, gezamenlijk commitment, afname van de veranderweerstand, vastlegging van concrete, haalbare actiepunten, dit alles na slechts één dag trainen!

Meer weten over Business Simulation Games?

Benieuwd welke Business Simulation Games we aanbieden: er zit er altijd één tussen die past bij uw organisatie en wensen! Vraag een adviesgesprek aan en wij zullen al uw vragen vrijblijvend beantwoorden en kunnen een advies geven over wat het beste bij uw bedrijf past. Iedere game kan op locatie verzorgd worden voor meerdere medewerkers, teams en/of de hele organisatie.

Gerelateerde artikelen