Willen we wel echt innoveren?

Willen we wel echt innoveren?

Tijdens gesprekken met organisaties deponeer ik wel eens de volgende stelling: “Om in het bedrijfsleven te slagen heb je middelen en mensen nodig. Waar of niet waar?” In essentie is dit natuurlijk waar. Ik ben echter van mening dat je nooit moet vertrouwen op wat je al hebt, maar vooral op de innovatie, waardoor je het morgen anders gaat doen dan vandaag.

Het komt maar al te vaak voor dat bedrijven te lang vasthouden aan hun oude bedrijfsmodellen, werkwijzen of systemen. Ze laten zich meeslepen in de sleur van hun dagelijkse routine, wat er op termijn voor zorgt dat hun wil om te innoveren volledig verdwijnt. Dat kan lange tijd goed gaan, maar voor elke organisatie komt er een moment dat het te laat is. Ze worden ingehaald door hun concurrentie of hun bedrijfstak sterft langzaam af door opkomende nieuwe technologie. Om te overleven moet je voorbereid te zijn op de toekomst, risico’s durven nemen, maar vooral: openstaan voor innovatie.

Bedrijfsmentaliteit

De wil om te innoveren moet je cultiveren binnen een organisatie. Dat gaat natuurlijk fout als goede creatieve ideeën keer op keer worden weggewuifd met de opmerking dat het lastig is of afwijkt van de dagelijkse praktijk. De oorzaak is vaak laksheid of lafheid. Gewoon op de oude voet doorgaan is natuurlijk veel makkelijker dan drastisch vernieuwen. Innoveren vereist durf, omdat er risico’s aan zitten. Wat doen we als het nieuwe plan niet slaagt? De keerzijde is echter dat stilstaan nog veel meer risico’s met zich mee brengt. Denk alleen al aan het ooit zo toonaangevende bedrijf Kodak, dat door de opkomende digitale fotografie totaal werd overrompeld. Dit is weliswaar een extreem voorbeeld, maar in feite zijn in elke branche trends gaande die op termijn een bedreiging kunnen zijn. Je moet zeker kritisch kijken naar vernieuwing. Innovatie moet geen doel op zichzelf worden. Maar volg de ontwikkelingen in de markt en luister naar goede ideeën van je werknemers, ook als die afwijken van de gebaande paden.

Mentale groeve

Innovatie hoeft niet direct over het aanboren van nieuwe markten of het ontwikkelen van nieuwe producten te gaan. Innoveren kan ook een middel zijn om te reorganiseren of nieuwe werkwijzen of bedrijfssystemen in te voeren. Het belangrijkste is dat een bedrijf continu bezig is om zichzelf te verbeteren. Doe je het procesmatig wel goed genoeg? Zijn er wellicht bedrijfsprocessen die je kunt automatiseren of uitbesteden? Het voelt misschien vertrouwd om dagelijks dezelfde problemen te lijf te gaan, maar uiteindelijk wordt je er niet beter van. Deze werkwijze leidt tot een zelfgeslepen mentale groeve, waar je vervolgens niet meer uit komt. Dat is verspilde energie. Je kunt die tijd en aandacht veel beter gebruiken om de volgende belangrijke markttrend te identificeren en de daarbij horende kansen te grijpen. Houd je organisatie in beweging, durf uit je comfortzone te stappen en omarm creativiteit. Alleen dan kun je voorkomen dat je niet wordt overspoeld door de innovatiekracht van anderen.

De blog is van Piet van Vugt, CEO van Pink Elephant

Gerelateerde artikelen