Case

Triferto

Case Triferto

Triferto is groothandel en producent van meststoffen, met West-Europa als belangrijkste afzetgebied. Met ruim 90 medewerkers, een jaarlijkse afzet van ruim 800.000 ton en een marktaandeel in Nederland van +/- 40% is Triferto in Nederland marktleider. Het marktaandeel in België, Duitsland en Frankrijk is sterk groeiende. Via een netwerk van tussenhandelaren vinden de producten van Triferto, variërend van enkelvoudige meststoffen tot op maat gemaakte formules, hun weg naar de eindgebruiker. Triferto onderscheidt zich door een uitgekiende efficiënte logistiek, opslag en overslag, een leidend verkoopbeleid en het leveren van hoogwaardige kwaliteit van producten, kennis en diensten.

Door het verbeterde inzicht durf ik te stellen dat we de investering in QlikView binnen een jaar terugverdiend hebben.

Rudie Verheij Controller

Noodzaak voor gedetailleerd inzicht in informatiestromen

Als groothandelaar in deze markt zijn globalisering, seizoensinvloeden, prijs en beschikbaarheid van meststoffen belangrijke factoren voor de winstgevendheid van Triferto. De onderneming is continue op zoek naar de meest efficiënte manier om optimale in- en verkoopposities in te nemen op de steeds complexere termijnmarkt. Om haar marktaandeel te behouden en te vergroten, alsook de winstgevendheid te verbeteren, is het noodzakelijk om op verschillende niveaus gedetailleerd inzicht te hebben in de informatiestromen. “Meerdere mensen waren bij ons in de organisatie bezig met het bijeen zoeken van informatie. Dit gebeurde op verschillende, soms zeer bewerkelijke wijzen.

Download de case over Triferto

Meer weten? Neem contact op met

Dave Jansen

Business Unit Director +31882356641
Neem contact op

Meer cases Alle cases