Agile® en andere methoden

Agile® en andere methoden

Een vaak gestelde vraag is of Atern gebruikt kant worden in combinatie met, of in de plaats van andere methoden, zoals PRINCE2®, Scrum of Lean Six Sigma. Een eenduidig antwoord op deze vraag is onmogelijk, maar onderstaande afbeelding geeft een beeld van hoe de verschillende zaken zich tot elkaar verhouden:

Agile® en MSP®, AgilePM®, SCRUM, Lean Six Sigma en PRINCE2®

Managing Succesful Programmes (MSP®) richt zich vooral op de aansturing van strategische veranderingen. PRINCE2® bestrijkt vooral het sturen door de stuurgroep en managen door de Projectmanager van een project. De relatie met het opleveren door de Teammanager komt tot uitdrukking in het proces Managen Productoplevering. Hoe de Teammanager zijn werk uitvoert, is geen onderwerp van PRINCE2®.

AgilePM® is een subset van Atern. AgilePM® richt zich voornamelijk op het managen van een Agile® project door de Projectmanager en het opleveren van de betreffende producten door de Teammanager. Het aansturen van een Agile® project gebeurt door de Bedrijfssponsor, Bedrijfsvisionair en Technisch Coördinator die eventueel samen een stuurgroep kunnen vormen. Hoe dit vormgegeven moet worden, wordt echter niet in Atern beschreven.

Scrum richt zich in het bijzonder op het opleveren van producten door het zelfsturende team. Denk hierbij aan het gebruik van timeboxen, workshops, technieken en vergaderingen. De relatie met het managen van het gehele project door de Projectmanager komt tot uitdrukking in de afspraken die gemaakt worden over de op te leveren producten, de communicatie en escalatielijnen. Hoe uiteindelijk het werk zelf uitgevoerd wordt, komt niet aan bod.

LSS staat voor Lean Six Sigma en dekt het managen, opleveren en uitvoeren van het project door een Black Belt af, gericht op het analyseren en verbeteren van interne procedures. De Black Belt is hierbij zowel Projectmanager als Teammanager. Binnen LSS wordt de Black Belt direct aangestuurd door een sponsor. Hoe de sponsor te werk moet gaan, wordt slechts beperkt beschreven binnen LSS.

Atern, Scrum en XP zijn Agile® methoden. MSP®, PRINCE2® en LSS zijn dat niet, maar worden vaak in dezelfde veranderomgeving toegepast.

Meer weten? Neem contact op met

Chantal Michielse - Clavan

Operations Manager +31618511049
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

Gerelateerde artikelen

 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • White paper Outsourcing

  White paper Outsourcing

  De white paper Outsourcing van Pink Elephant geeft een overzicht van de stappen richting de outsourcing van uw IT. Ook…

  Download
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  ITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • cobit

  White paper COBIT® 2019

  COBIT®

  De waarde van veel organisaties bestaat vandaag de dag uit de informatie die zij bezitten. Deze informatie is gedurende de…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer