Agile® en andere methoden

Agile® en andere methoden

Een vaak gestelde vraag is of Atern gebruikt kant worden in combinatie met, of in de plaats van andere methoden, zoals PRINCE2®, Scrum of Lean Six Sigma. Een eenduidig antwoord op deze vraag is onmogelijk, maar onderstaande afbeelding geeft een beeld van hoe de verschillende zaken zich tot elkaar verhouden:

Agile® en MSP®, AgilePM®, SCRUM, Lean Six Sigma en PRINCE2®

Managing Succesful Programmes (MSP®) richt zich vooral op de aansturing van strategische veranderingen. PRINCE2® bestrijkt vooral het sturen door de stuurgroep en managen door de Projectmanager van een project. De relatie met het opleveren door de Teammanager komt tot uitdrukking in het proces Managen Productoplevering. Hoe de Teammanager zijn werk uitvoert, is geen onderwerp van PRINCE2®.

AgilePM® is een subset van Atern. AgilePM® richt zich voornamelijk op het managen van een Agile® project door de Projectmanager en het opleveren van de betreffende producten door de Teammanager. Het aansturen van een Agile® project gebeurt door de Bedrijfssponsor, Bedrijfsvisionair en Technisch Coördinator die eventueel samen een stuurgroep kunnen vormen. Hoe dit vormgegeven moet worden, wordt echter niet in Atern beschreven.

Scrum richt zich in het bijzonder op het opleveren van producten door het zelfsturende team. Denk hierbij aan het gebruik van timeboxen, workshops, technieken en vergaderingen. De relatie met het managen van het gehele project door de Projectmanager komt tot uitdrukking in de afspraken die gemaakt worden over de op te leveren producten, de communicatie en escalatielijnen. Hoe uiteindelijk het werk zelf uitgevoerd wordt, komt niet aan bod.

LSS staat voor Lean Six Sigma en dekt het managen, opleveren en uitvoeren van het project door een Black Belt af, gericht op het analyseren en verbeteren van interne procedures. De Black Belt is hierbij zowel Projectmanager als Teammanager. Binnen LSS wordt de Black Belt direct aangestuurd door een sponsor. Hoe de sponsor te werk moet gaan, wordt slechts beperkt beschreven binnen LSS.

Atern, Scrum en XP zijn Agile® methoden. MSP®, PRINCE2® en LSS zijn dat niet, maar worden vaak in dezelfde veranderomgeving toegepast.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

Gerelateerde artikelen

 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Kwaliteit

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het thema Kwaliteit beschrijft de PRINCE2® aanpak die nodig is om ervoor te zorgen dat een project de producten oplevert…

  Lees meer