Agile® Framework

Agile® Framework

De Atern aanpak omvat een filosofie en een raamwerk, bestaande uit acht principes en een viertal ondersteunende bouwstenen. De Atern filosofie is dat ieder project moet worden afgestemd op duidelijk gedefinieerde bedrijfsdoelen en moet focussen op een vroege oplevering van producten die echt toegevoegde waarde leveren aan de bedrijfsorganisatie.

De vier Atern-bouwstenen zijn:

 • Processen: de afzonderlijke stappen in de projectlevenscyclus
 • Mensen: de rollen en verantwoordelijkheden
 • Producten: de noodzakelijk op te leveren producten
 • Toepassingen: de te gebruiken tools en technieken

De acht Agile Principes

Atern kent een achttal principes. Agile in meer algemene zin kent meer principes die hier bovendien iets van afwijken. De Agile principes zijn met name gericht op het zelfsturende team. De Atern-principes zijn meer gericht op het project als geheel. In dit hoofdstuk gaat het over de Atern-principes die ten grondslag liggen aan de specifieke Atern-methode.

Een Agile project kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Het is daarbij echter cruciaal dat te allen tijde de acht Atern-principes worden nagevolgd. Als dat niet gebeurt ondermijnt dat direct de kracht van de onderliggende filosofie en neemt de kans toe dat niet langer de maximale voordelen van de Atern-methode worden gerealiseerd. Het in onderlinge samenhang toepassen van al deze acht principes maakt het mogelijk de maximale waarde te creëren voor de organisatie.

De acht Atern principes zijn:

 1. Focus op de bedrijfsbehoefte
 2. Lever op tijd
 3. Werk samen
 4. Doe geen concessies aan kwaliteit
 5. Ontwikkel iteratief
 6. Werk incrementeel vanaf een stevige basis
 7. Communiceer duidelijk en continu
 8. Zorg voor een zichtbare beheersing

Alle acht de principes zijn even belangrijk voor het realiseren van Agile projecten.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

Gerelateerde artikelen

 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Kwaliteit

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het thema Kwaliteit beschrijft de PRINCE2® aanpak die nodig is om ervoor te zorgen dat een project de producten oplevert…

  Lees meer