Agile® Manifesto

Agile® Manifesto

Letterlijk vertaald betekent Agile: wendbaar, behendig, lenig, vlug. Het woord Agile kreeg in 2001 een speciale betekenis. In dat jaar werd namelijk het ‘Manifesto for Agile Software Development’ – het Agile Manifesto – opgesteld. Vanaf dat moment is het begrip Agile gekoppeld aan dit Manifesto en kreeg daardoor extra betekenis in de wereld van de softwareontwikkeling. Tegenwoordig is Agile zeker ook van toepassing op productontwikkeling in het algemeen, met of zonder IT-component. Het belang hiervan is veel groter dan vroeger, en het wordt steeds belangrijker: de wereld verandert steeds sneller en alleen diegenen die zich snel kunnen aanpassen zullen succesvol blijven.

Voordat het Agile Manifesto werd opgesteld waren al diverse nieuwe systeemontwikkelmethoden ontstaan vanuit IT Best Practices. Deze waren vooral bedoeld om de problemen met de toepassing van traditionele Waterval-methoden te voorkomen. De methoden hadden echter op dat moment nog geen benoemde gemeenschappelijke basis. In 2001 kwamen vertegenwoordigers van die systeemontwikkelmethoden bij elkaar. Zij zochten naar de overeenkomsten tussen die methoden en vatten die gemeenschappelijkheid samen in het begrip Agile. Agile is vanuit kleinere, vernieuwende IT-projecten gegroeid naar toepassing op organisatieniveau met bewezen resultaten voor de business. Agile heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en is volwassen geworden. Agile op organisatieniveau is nog relatief onbekend bij veel mensen. Bovendien is het inmiddels ook een interessant onderwerp voor mensen buiten de IT wereld.

Agile is een manier van denken, werken, misschien wel leven. Sterker nog, de mogelijkheden in de diverse contexten zijn eindeloos. Als we Agile zouden vastleggen, zouden we de flexibiliteit die Agile wil bieden teniet doen. Elke beschrijving van Agile is niet Agile. Dat wil zeggen dat ook dit artikel slechts kan raken aan wat Agile is: Agile is niet een vaste verzameling regels of één manier van werken: In elke situatie werkt het net anders, voelt het anders en is de concrete invulling anders. Wij beseffen terdege dat dit soort vaagheid niet de wens is van mensen die iets willen leren. Wij denken desondanks dat het onjuist is om een ‘juiste werkwijze’ op wat voor manier dan ook vast te leggen, omdat dit altijd starheid, stroefheid en niet openstaan voor verandering of potentiële verbetering met zich meebrengt. Het gaat erom dat elke werk- of productiesituatie aan verandering onderhevig is en dat het daarom verstandig is om die verandering mee te nemen in de denk- en werkvormen die in die situatie worden toegepast.

De vier Agile waarden Agile Manifesto

Het Agile Manifesto is gebaseerd op vier waarden:

“Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we:

 1. Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools
 2. Werkende software boven allesomvattende documentatie
 3. Samenwerking met de klant boven contract onderhandelingen
 4. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.”

Alle onderdelen uit Agile Project Management® zijn op deze vier waarden gebaseerd.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

 • MSP Practitioner

  Managing Successful Programmes, oftewel MSP®, is net als PRINCE2® afkomstig van het Engelse AXELOS. Als besturingsmodel voor programma’s sluit MSP®…

  Lees meer
 • MSP Foundation

  MSP® is net als PRINCE2® en ITIL® afkomstig van AXELOS. Met de opleiding MSP® Foundation leert u de MSP®-methode voor…

  Lees meer
 • PRINCE2 Foundation – e-learning

  Pink Elephant uitgeroepen tot beste grote opleider van Nederland! De beste Nederlandse opleiders van 2019 zijn weer bekendgemaakt door Springest,…

  Lees meer
 • Agile/SCRUM Product Owner

  Deze tweedaagse Agile SCRUM Product Owner training combineert Agile-methoden en Scrum praktijken met praktische opdrachten. De training geeft inzicht in…

  Lees meer

Gerelateerde artikelen

 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Kwaliteit

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het thema Kwaliteit beschrijft de PRINCE2® aanpak die nodig is om ervoor te zorgen dat een project de producten oplevert…

  Lees meer