AgilePM® basisbeginselen

AgilePM® basisbeginselen

Het managen van AgilePM® projecten verschilt wezenlijk van het managen van traditionele projecten, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat ook in traditionele projecten al veel technieken worden toegepast die worden geclassificeerd als Agile. In principe is de Agile aanpak dan ook niets nieuws. Agile is eigenlijk een consistente samenvoeging van al langer bestaande technieken vanuit de behoefte om de wendbaarheid en daarmee de toegevoegde waarde van projecten te vergroten. Hieronder kort de AgilePM® basisbeginselen:

PRINCE2®: De Watervalmethode

In de traditionele projectaanpak is de Projectmanager verantwoordelijk voor het opstellen van de plannen, het aansturen van de uitvoering en het rapporteren van de voortgang. Kortom, hij is verantwoordelijk voor het ‘aansturen en beheersen’ van het project. Voortgang wordt in traditionele projecten vaak gemeten op basis van het percentage gereed van de uit te voeren activiteiten. Mijlpalen richten zich op het opleveren van tussenproducten, bijvoorbeeld een schaalmodel of een stroomschema. Fasen worden meestal standaard ingedeeld naar type werk, bijvoorbeeld analyse, planning, ontwerp, werkvoorbereiding, uitvoering en implementatie. Werkzaamheden worden volgtijdelijk uitgevoerd (watervalmethode). Resultaten worden pas aan het eind van het project opgeleverd. Gestuurd wordt meestal op basis van gedefinieerde scope en kwaliteit terwijl men probeert tijd en geld te beheersen.

AgilePM®: zelfsturende teams

In Agile projecten ligt de verantwoordelijkheid duidelijk anders en worden projecten bovendien anders gestructureerd. Bij Agile projecten vormen de zelfsturende teams de basis. Deze zijn volledig verantwoordelijk voor het realiseren van het op te leveren resultaat dat tot stand komt via korte iteraties in vaste timeboxes. De eisen worden bepaald door de gebruikersvertegenwoordigers in samenspraak met het Realisatieteam. De Projectmanager is alleen verantwoordelijk voor het inrichten van het project, het opstellen en bewaken van het Realisatieplan en de communicatie tussen het Realisatieteam en het bedrijfs- en programma-management. De rol van de Projectmanager kan hierbij het beste worden getypeerd als ‘faciliteren’.

https://www.youtube.com/watch?v=JTS8luA01n0

Meer weten? Neem contact op met

Chantal Michielse - Clavan

Operations Manager +31618511049
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

Gerelateerde artikelen

 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • White paper Outsourcing

  White paper Outsourcing

  De white paper Outsourcing van Pink Elephant geeft een overzicht van de stappen richting de outsourcing van uw IT. Ook…

  Download
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  ITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • cobit

  White paper COBIT® 2019

  COBIT®

  De waarde van veel organisaties bestaat vandaag de dag uit de informatie die zij bezitten. Deze informatie is gedurende de…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer