De ASL® Beheerprocessen

De ASL® Beheerprocessen

Inleiding ASL® Beheerprocessen

Applicaties of applicatieobjecten zijn er om te gebruiken en dus te exploiteren op een infrastructuur en te beheren. De doelstelling van het cluster beheer is om ervoor te zorgen dat de applicaties in exploitatie/ gebruik optimaal worden ingezet ter ondersteuning van het bedrijfsproces met een minimum aan middelen en verstoringen in de operatie.

Ook in andere domeinen van beheer, zoals business informatiemanagement (functioneel beheer) en infrastructuurmanagement (technisch beheer) vindt men processen met een beheerkarakter. De invulling van deze processen verschilt onder andere in inrichting, eisen, prestatiecriteria, te beheren onderwerpen en te sturen karakteristieken. Natuurlijk kennen de processen over de verschillende domeinen nauwe relaties in communicatie en informatieverstrekking.

De vier ASL® Beheerprocessen

Informatiesystemen zijn er om te gebruiken en om te exploiteren binnen infrastructuurmanagement. Om applicaties goed en blijvend goed te kunnen exploiteren is interne kennis van de applicatie nodig. De verschillende aandachtsgebieden die bij het beheer van informatiesystemen terugkomen, zijn:

 • De identificatie van de applicaties en bijbehorende dienstverlening (configuratie-items en service-items).
 • Het operationele gedrag van de applicaties of onderdelen ervan op een infrastructuur, zoals de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en het capaciteitsgebruik van de infrastructuur, noodzakelijk voor het adequaat realiseren van de dienstverlening.
 • De continuïteit van de informatiesystemen/applicaties op de infrastructuur. Hier is ook beveiliging inbegrepen.
 • De communicatie over de objecten en dienstverlening en de afhandeling van vragen, wensen of afwijkingen over de objecten of dienstverlening (incidenten).

Dit leidt tot de volgende vier processen:

 1. Gebruiksondersteuning;
 2. Configuratiebeheer;
 3. Operationele ICT-sturing;
 4. Continuïteitsbeheer

ASL Beheerprocessen

1. Gebruikersondersteuning

Doelstelling van gebruiksondersteuning is het realiseren van optimale ondersteuning in het gebruik van de applicaties door een zo goed mogelijke communicatie met de afnemers en het zo goed mogelijk afhandelen van meldingen over het gebruik van en eventuele afwijkingen in de dienstverlening, conform afspraken.

2. Configuratiebeheer

Configuratiebeheer beslaat de activiteiten rondom het registreren en bijhouden van informatie over het gebruik van de (versies van) objecten, behorend bij een informatiesysteem/applicatie en de bijbehorende services. Doelstelling is het in kaart hebben van alle applicatieobjecten/configuraties en services, waarvoor de applicatiemanagementorganisatie een verantwoordelijkheid heeft en het verstrekken van accurate informatie hierover om andere applicatiemanagementprocessen te ondersteunen.

3. Operationele ICT-sturing

Doelstelling van het proces operationele ICT-sturing is het verzorgen, bewaken en waarborgen dat applicaties (of onderdelen van applicaties) het juiste en afgesproken gedrag vertonen in de exploitatiesituatie en dat de dienstverlening hieromtrent ook conform afspraken is. De onderwerpen waarop gestuurd wordt, zijn betrouwbaarheid, beschikbaarheid en exploitatiecapaciteit.

4. Continuïteitsbeheer

Continuïteitsbeheer heeft betrekking op het scala aan maatregelen dat getroffen dient te worden om de continuïteit van de uitvoering en ondersteuning van de informatievoorziening middels informatiesystemen op langere termijn te verzorgen.
Doelstelling van continuïteitsbeheer is het voorzien in continuïteit van het bedrijfsproces, door zorg te dragen voor continuïteit en de aanwezigheid van adequate maatregelen die, binnen gestelde tijd en kwaliteit, zorgen voor de adequate werking, ook in geval van uitzonderlijke om- standigheden. Onder continuïteitsbeheer valt ook het onderwerp beveiliging.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

Gerelateerde artikelen

 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®IT Service Management

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  IT Service ManagementITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®IT Service Management

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer
 • bisl

  Voorbereiden Transitie

  BISL®IT Service Management

  Het proces Voorbereiden Transitie maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. Transitie is de term die binnen BISL® wordt…

  Lees meer
 • bisl

  Verbindende processen uitvoerend

  BISL®IT Service Management

  Door de processen binnen de procescluster Gebruiksbeheer wordt de dagelijkse ondersteuning van de informatievoorziening verzorgd. De processen van de procescluster…

  Lees meer
 • bisl

  Verbindende processen richtinggevend

  BISL®IT Service Management

  Binnen de verschillende niveaus van functioneel beheer worden diverse soorten plannen en beleid ontwikkeld. Daarnaast worden vanuit het bedrijf ook…

  Lees meer
 • bisl

  Toetsen en Testen

  BISL®IT Service Management

  Het proces Toetsen en Testen maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer
 • bisl

  Sturende processen

  BISL®IT Service Management

  Bij de sturing op de informatievoorziening binnen een organisatie gaat het om een aantal praktische zaken. Het BISL® model heeft…

  Lees meer