Het ASL® Framework

Het ASL® Framework

Opbouw ASL® Framework

Het ASL® framework kent zes clusters van processen. Ieder procescluster bevat een aantal processen. De processen in een cluster hebben bij uitvoering een nauwe samenhang. Tevens realiseren de processen in een procescluster een duidelijk afgebakende doelstelling.

Richtinggevende, sturende en uitvoerende processen

ASL® Framework kent een drietal niveaus van processen:

 • Uitvoerend
 • Sturend
 • Richtinggevend.

Uitvoerende processen

De uitvoerende processen zijn natuurlijk het belangrijkste en daarom staan ze vooraan. Zonder deze processen gebeurt er niets en zij zijn het doel van een applicatiemanagementorganisatie. Uitvoerend wil in de visie van ASL® niet alleen zeggen operationeel: een hoge mate van zelfsturend en lerend vermogen zou in een organisatie met verantwoordelijke mensen en een standaard hoog opleidingsniveau vanzelfsprekend moeten zijn.

Sturende processen

Midden tussen de uitvoerende en richtinggevende processen zitten de sturende processen. De eisen aan sturing zijn sterk gegroeid en de omgeving vraagt juist op dit niveau om een sterke flexibiliteit en continue verandering. De sturende processen zijn het knikpunt tussen beleid en operatie (zoals in elk bedrijf). Dit procescluster zorgt ervoor dat de dynamiek van de markt in evenwicht blijft met de strategische verbetering en de uitvoerende kwaliteit. Daardoor is het belang van deze processen enorm gegroeid in het afgelopen decennium.

Richtinggevende processen

Een aantal processen heeft een richtinggevend karakter. Hierbij wordt afstand genomen van bestaande structuren en werkwijzen en wordt met frisse blik fundamenteel naar de toekomst gekeken en op basis van de vele ontwikkelingen een richting bepaald. Het woord richtinggevend wordt gebruikt om aan te geven dat het een koers is, maar geen heilig doel. Bijstelling zal continu plaatsvinden. Het woord strategisch kan ook gehanteerd worden, maar dan in de hierboven geschetste betekenis.

Deze exercities vinden in de visie van ASL® Framework niet continu plaats. In de regel zal dit eenmaal per jaar of per twee jaar gebeuren. Ze vinden plaats door gestructureerd naar de huidige situatie en de ontwikkelingen in de buitenwereld te kijken, door het stellen van de gewenste doelstellingen, het toetsen van de haalbaarheid hiervan en op basis daarvan het opstellen van de strategie.

Meer weten? Neem contact op met

Chantal Michielse - Clavan

Operations Manager +31618511049
Neem contact op

Gerelateerde artikelen

 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • White paper Outsourcing

  White paper Outsourcing

  De white paper Outsourcing van Pink Elephant geeft een overzicht van de stappen richting de outsourcing van uw IT. Ook…

  Download
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  ITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • cobit

  White paper COBIT® 2019

  COBIT®

  De waarde van veel organisaties bestaat vandaag de dag uit de informatie die zij bezitten. Deze informatie is gedurende de…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer