Het ASL® Framework

Het ASL® Framework

Opbouw ASL® Framework

Het ASL® framework kent zes clusters van processen. Ieder procescluster bevat een aantal processen. De processen in een cluster hebben bij uitvoering een nauwe samenhang. Tevens realiseren de processen in een procescluster een duidelijk afgebakende doelstelling.

Richtinggevende, sturende en uitvoerende processen

ASL® Framework kent een drietal niveaus van processen:

 • Uitvoerend
 • Sturend
 • Richtinggevend.

Uitvoerende processen

De uitvoerende processen zijn natuurlijk het belangrijkste en daarom staan ze vooraan. Zonder deze processen gebeurt er niets en zij zijn het doel van een applicatiemanagementorganisatie. Uitvoerend wil in de visie van ASL® niet alleen zeggen operationeel: een hoge mate van zelfsturend en lerend vermogen zou in een organisatie met verantwoordelijke mensen en een standaard hoog opleidingsniveau vanzelfsprekend moeten zijn.

Sturende processen

Midden tussen de uitvoerende en richtinggevende processen zitten de sturende processen. De eisen aan sturing zijn sterk gegroeid en de omgeving vraagt juist op dit niveau om een sterke flexibiliteit en continue verandering. De sturende processen zijn het knikpunt tussen beleid en operatie (zoals in elk bedrijf). Dit procescluster zorgt ervoor dat de dynamiek van de markt in evenwicht blijft met de strategische verbetering en de uitvoerende kwaliteit. Daardoor is het belang van deze processen enorm gegroeid in het afgelopen decennium.

Richtinggevende processen

Een aantal processen heeft een richtinggevend karakter. Hierbij wordt afstand genomen van bestaande structuren en werkwijzen en wordt met frisse blik fundamenteel naar de toekomst gekeken en op basis van de vele ontwikkelingen een richting bepaald. Het woord richtinggevend wordt gebruikt om aan te geven dat het een koers is, maar geen heilig doel. Bijstelling zal continu plaatsvinden. Het woord strategisch kan ook gehanteerd worden, maar dan in de hierboven geschetste betekenis.

Deze exercities vinden in de visie van ASL® Framework niet continu plaats. In de regel zal dit eenmaal per jaar of per twee jaar gebeuren. Ze vinden plaats door gestructureerd naar de huidige situatie en de ontwikkelingen in de buitenwereld te kijken, door het stellen van de gewenste doelstellingen, het toetsen van de haalbaarheid hiervan en op basis daarvan het opstellen van de strategie.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

Gerelateerde artikelen

 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®IT Service Management

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  IT Service ManagementITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®IT Service Management

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer
 • bisl

  Voorbereiden Transitie

  BISL®IT Service Management

  Het proces Voorbereiden Transitie maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. Transitie is de term die binnen BISL® wordt…

  Lees meer
 • bisl

  Verbindende processen uitvoerend

  BISL®IT Service Management

  Door de processen binnen de procescluster Gebruiksbeheer wordt de dagelijkse ondersteuning van de informatievoorziening verzorgd. De processen van de procescluster…

  Lees meer
 • bisl

  Verbindende processen richtinggevend

  BISL®IT Service Management

  Binnen de verschillende niveaus van functioneel beheer worden diverse soorten plannen en beleid ontwikkeld. Daarnaast worden vanuit het bedrijf ook…

  Lees meer
 • bisl

  Toetsen en Testen

  BISL®IT Service Management

  Het proces Toetsen en Testen maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer
 • bisl

  Sturende processen

  BISL®IT Service Management

  Bij de sturing op de informatievoorziening binnen een organisatie gaat het om een aantal praktische zaken. Het BISL® model heeft…

  Lees meer