BISL® Business Informatiemanagement

BISL® Business Informatiemanagement

Business informatiemanagement en BISL® hebben de laatste jaren veel aandacht gekregen. Veel organisaties onderkennen het belang van business informatiemanagement in een of andere vorm en veel organisaties zijn bezig met het vormgeven van eigen functioneel beheer organisatie. BISL® is een gestructureerde methode met een compleet procesmodel om praktische invulling te geven aan business informatiemanagement in organisaties.

De doelstellingen van business informatiemanagement op basis van BISL® zijn:

 • het informeren over de noodzaak en het belang van business informatiemanagement;
 • het bieden van gestructureerde processen om de business informatiemanagement in een organisatie toe te passen;

Het BISL® Framework is intellectueel eigendom van de ASL®-BiSL® Foundation en is een afkorting voor de Business Information Services Library. Kern van het BISL® gedachtegoed is dat informatievoorziening uit meer bestaat dan alleen het IT aanbod. Veel meer van belang is de vraag naar een aansluiting van informatievoorziening op de bedrijfsprocessen te managen. Deze vorm van “Business-IT-Alignment” kan alleen maar slagen als de verschillende plaatsen waar gestuurd wordt en de verschillende niveaus waarop gestuurd wordt in relatie worden gebracht. BISL® doet dat aan de hand van het volgende model:

Het domein business informatiemanagement

Het brede veld van beheersen, besturen en bijsturen en alle daartoe behorende activiteiten vallen onder het domein van business informatiemanagement. Onder deze noemer vallen dus niet alleen de werkzaamheden van de traditionele, operationele functioneel beheerders. Business informatiemanagement op basis van BISL® omvat ook de werkzaamheden van de systeemeigenaar, proceseigenaar, contractmanager en het informatiemanagement, zoals dat in vele organisaties is vormgegeven.

In de praktijk ziet men dat binnen business informatiemanagement vaak onderscheid wordt gemaakt tussen ‘functioneel beheer’, waarmee het operationele niveau van business informatie management wordt aangeduid, en ‘informatiemanagement’, dat betrekking heeft op de strategische richting van de organisatie. Belangrijk bij BISL® is om te onderkennen dat deze activiteiten in het hetzelfde domein liggen.

Meer weten? Neem contact op met

Chantal Michielse - Clavan

Operations Manager +31618511049
Neem contact op

Gerelateerde artikelen

 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • White paper Outsourcing

  White paper Outsourcing

  De white paper Outsourcing van Pink Elephant geeft een overzicht van de stappen richting de outsourcing van uw IT. Ook…

  Download
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  ITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • cobit

  White paper COBIT® 2019

  COBIT®

  De waarde van veel organisaties bestaat vandaag de dag uit de informatie die zij bezitten. Deze informatie is gedurende de…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer