Specificeren

Specificeren

Het proces specificeren maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van ook dit proces geeft goed aan wat het takenpakket is: het gedetailleerd uitwerken van de gewenste wijziging(en).

Doel proces Specificeren

Het proces Specificeren heeft als doelstelling het vastleggen van oplossingsrichtingen naar aanleiding van een door Wijzigingenbeheer aangegeven wijzigingsverzoek.
Dit proces zorgt dus voor een gedetailleerde uitwerking van het wijzigingsverzoek dat door wijzigingsbeheer is goedgekeurd.

Activiteiten proces Specificeren

Het proces Specificeren kent de volgende activiteiten die naar gelang de omstandigheden sequentieel of iteratief kunnen worden doorlopen:

 1. Voor zover nog niet eerder (bij het opstellen van de RFC) gedaan: bepalen aanleiding, doelen en randvoorwaarden
 2. Bepalen oplossingsruimte
 3. Bepalen ICT vereisten
 4. Bepalen ICT-oplossing
 5. Bepalen impact gebruikersorganisatie
 6. Valideren en accorderen

Resultaten proces Specificeren

De resultaten van dit proces zijn:

 1. Uitgewerkt vooronderzoek waarin aanleiding, doelen en randvoorwaarden worden aangegeven
 2. Oplossingsrichting(en) en gemaakte keuzes
 3. De goedgekeurde specificaties

KPI’s / rapportage items proces Specificeren

Voorbeelden van Key Performance Indicatoren (KPI’s) voor het proces Specificeren zijn:

 • Aantal opgeleverde specificaties (uitgesplitst naar binnen / buiten afgesproken tijd)
 • Aantal aangepaste specificaties naar aanleiding van opmerkingen van de ICT-organisatie ivm onvolledigheid, onduidelijkheid etc.
 • Aantal specificaties die nog moeten worden gemaakt ultimo periode (werkvoorraad)
 • Aantal onjuiste functionele aanpassingen veroorzaakt door (naar achteraf blijkt) onjuiste / onvolledige specificaties

Deze KPI’s kunnen als input dienen voor een rapportage.

Relaties met andere processen

Uiteraard is er een sterke relatie met het proces Wijzigingenbeheer, omdat dit proces de initiator is van het opstellen van specificaties. Andersom zijn soms specificaties (+ bijbehorende impactanalyse) nodig om een afgewogen beslissing te kunnen nemen. Soms zijn de activiteiten in deze processen dus sequentieel, soms parallel of iteratief. Enige souplesse in de workflow van deze processen is dus wel noodzakelijk.

Het proces Specificeren heeft ook met de andere processen in het cluster Functionaliteitenbeheer vrij sterke relaties. Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde IT zal aan de hand van specificaties het niet geautomatiseerde deel van het systeem verder uitwerken. In Toetsen en testen kunnen de opgestelde specificaties worden gebruikt om te controleren of is gerealiseerd wat werkelijk de bedoeling was en in Voorbereiden transitie kan aan de hand van de specificaties de omvang van de wijzigingen en dus ook de omvang van de transitie, worden vastgesteld en daar actie op worden ondernomen.

Verder is uiteraard de IT-leverancier hier een belangrijke relatie omdat deze aan de hand van de specificaties de impact op de applicaties en infrastructuur zal bepalen en het Functioneel ontwerp zal gaan aanpassen.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

Gerelateerde artikelen

 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®IT Service Management

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  IT Service ManagementITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®IT Service Management

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer
 • bisl

  Voorbereiden Transitie

  BISL®IT Service Management

  Het proces Voorbereiden Transitie maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. Transitie is de term die binnen BISL® wordt…

  Lees meer
 • bisl

  Verbindende processen uitvoerend

  BISL®IT Service Management

  Door de processen binnen de procescluster Gebruiksbeheer wordt de dagelijkse ondersteuning van de informatievoorziening verzorgd. De processen van de procescluster…

  Lees meer
 • bisl

  Verbindende processen richtinggevend

  BISL®IT Service Management

  Binnen de verschillende niveaus van functioneel beheer worden diverse soorten plannen en beleid ontwikkeld. Daarnaast worden vanuit het bedrijf ook…

  Lees meer
 • bisl

  Toetsen en Testen

  BISL®IT Service Management

  Het proces Toetsen en Testen maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer
 • bisl

  Sturende processen

  BISL®IT Service Management

  Bij de sturing op de informatievoorziening binnen een organisatie gaat het om een aantal praktische zaken. Het BISL® model heeft…

  Lees meer