Sturende processen

Sturende processen

Bij de sturing op de informatievoorziening binnen een organisatie gaat het om een aantal praktische zaken. Het BISL® model heeft hier vier parameters voor gedefinieerd waarop deze sturing plaatsvindt. Het gaat hierbij om:

 • De kwaliteit van de procesondersteuning die zich vertaalt naar inhoud en functionaliteit;
 • De planning;
 • De afspraken over supply;
 • De kosten

Voor deze vier onderwerpen zijn binnen het BISL® Framework een viertal sturende processen te onderscheiden van waaruit sturing op deze parameters plaatsvindt, zoals weergegeven in het onderstaande plaatje:

Het Proces Planning & Control

Het proces Planning & Control heeft als doel het plannen, bewaken en bijsturen van de activiteiten van de organisatie die te maken hebben met het verzorgen van de informatievoorziening, zodat de noodzakelijke inzet van de informatievoorziening in de organisatie op tijd gerealiseerd wordt met een optimale inzet van de capaciteit. Onderwerpen die in dit proces aan bod komen zijn het plannen van de capaciteit, het bepalen van benodigde tijdslijnen en het onderkennen van de risico’s en de te nemen maatregelen. Het belangrijkste resultaat hierbij is het opstellen van het “Jaarplan Informatievoorziening”.

Het proces Financieel Management

Het proces financieel management heeft als doel het maken, onderhouden en bewaken van een kosteneffectieve informatievoorziening en een kosteneffectieve inzet van IT-middelen voor de ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsprocessen van de organisatie. Bij investeringsbeslissingen worden naast de kosten ook de baten bepaald.

Financieel management is uiteindelijk verantwoordelijk voor de kosten/baten van de informatievoorziening en de geautomatiseerde IT ondersteuning. Drie aspecten spelen hierbij een belangrijke rol:

 • De business case voor de informatievoorziening
 • Marktconformiteit van de IT-dienstverlening
 • Het financieringsmodel

Het proces financieel management heeft daarbij een sterke link met contractmanagement.

Het proces Behoeftemanagement

Uitgangspunt voor behoeftemanagement zijn de behoeften vanuit de bedrijfsprocessen aan ondersteuning door middel van informatievoorziening. Deze behoeften vertalen zich uiteindelijk door naar de kwaliteit van de IT dienstverlening. Het is daarom noodzakelijk te sturen op invulling en kwaliteit van de informatievoorziening als afgeleide van de behoeften van het bedrijfsproces. Het proces behoeftemanagement heeft dan ook als doel om zorg te dragen dat de bedrijfsprocessen van de organisatie ondersteund of ingevuld worden door een goede informatievoorziening en informatiemanagement organisatie.

Behoeftemanagement is daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening. Dat is de mate waarin zowel het management als de gebruikers tevreden zijn over de totale informatievoorziening, de geautomatiseerde informatievoorziening en de business informatievoorziening.

Het proces Contractmanagement

Bij contractmanagement staan de afspraken centraal die gemaakt zijn met IT leveranciers. Het proces contractmanagement is verantwoordelijk voor het maken van goede en adequate afspraken over de geautomatiseerde informatievoorziening en de diensten die door IT leveranciers geleverd worden, om deze (op de middellange termijn) te optimaliseren. Belangrijke producten van dit proces zijn het Servicecontract, de Service Level Agreement (SLA), de Underpinning Contract (UC) en het Operational Level Agreement (OLA). Deze termen zijn afkomstig uit ITIL®.

Binnen het proces contractmanagement wordt ook de rol van formeel opdrachtgever voor de IT leverancier ingevuld. Op sturend niveau is de contractmanager daarmee het aanspreekpunt voor de IT leverancier. Het proces Contractmanagement heeft dan ook een nauwe link met het proces Leveranciersmanagement.

Meer weten? Neem contact op met

Chantal Michielse - Clavan

Office Manager +31618511049
Neem contact op

Gerelateerde artikelen

 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • White paper Outsourcing

  White paper Outsourcing

  De white paper Outsourcing van Pink Elephant geeft een overzicht van de stappen richting de outsourcing van uw IT. Ook…

  Download
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  ITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • cobit

  White paper COBIT® 2019

  COBIT®

  De waarde van veel organisaties bestaat vandaag de dag uit de informatie die zij bezitten. Deze informatie is gedurende de…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer