Verbindende processen richtinggevend

Verbindende processen richtinggevend

Binnen de verschillende niveaus van functioneel beheer worden diverse soorten plannen en beleid ontwikkeld. Daarnaast worden vanuit het bedrijf ook nog allerlei businessplannen en -beleid ontwikkeld. Het is belangrijk om al deze plannen voor de informatievoorziening en de bedrijfsvoering onderling met elkaar in samenhang te brengen. Hiermee houden de verbindende processen richtinggevend (op het richtinggevende niveau) van Business Information Management, Informatiecoördinatie, zich bezig.

Informatiecoördinatie is het laatste procescluster op richtinggevend niveau dat in het BISL® Framework wordt behandeld. Deze groep van processen houdt zich bezig met misschien wel het meest complexe onderwerp binnen Business Information Management, namelijk de integrale afstemming tussen inhoud en inrichting. Zoals reeds binnen de andere cluster is uitgelegd, zijn binnen het domein van Business Information Management veel partijen actief. Een deel van deze partijen is intern, het andere deel is extern; maar ze moeten wel samenwerken. Naast de diversiteit aan partijen is er een informatievoorziening die opgedeeld is in diverse informatiedomeinen en waarin verschillende lagen kunnen worden onderkend. Voor elk van deze verschillende onderdelen moet beleid worden gemaakt. Het totaal van alle beleid moet ook nog samenhang vertonen, want het beleid op het ene IV-organisatie onderdeel heeft al snel raakvlakken met of gevolgen voor het beleid op andere onderdelen.

Diverse partijen houden zich dus bezig met diverse onderwerpen. Helaas bestaat er over het algemeen geen één op één relatie meer tussen het wat (het domein van het beleid) en het wie (de opsteller van het beleid). Ook zijn de bestaande relaties tussen partij en beleidsonderwerp niet stabiel. Door nieuw beleid, nieuwe leveranciers of door nieuwe ketens kunnen weer nieuwe raakvlakken en afhankelijkheden ontstaan.

Dit alles vraagt dus een afstemming waarbij de volgende onderwerpen spelen:

 • wie is verantwoordelijk voor welke domeinen
 • wie maakt welk beleid en wie is daarbij betrokken
 • hoe zorgen we ervoor dat al deze beleidsaspecten worden uitgewisseld en afgestemd

Voorbeeld complexiteit verbindende processen richtinggevend

Een voorbeeld ter illustratie. Een informatievoorziening is opgebouwd uit zes informatiedomeinen (informatiearchitectuur). Drie van de informatiedomeinen hebben dezelfde IT-leverancier. Twee andere informatiedomeinen hebben dezelfde ketenpartner. Op één van de informatiedomeinen zijn drie verschillende leveranciers actief. Op twee domeinen wordt voor een deel van de invulling van de informatievoorziening een ASP-oplossing gebruikt waarbij de leverancier de verantwoordelijkheid over ontwikkelinfrastructuur, exploitatie-infrastructuur en applicatie-architectuur heeft. Door de gekozen invulling van het informatiemanagement heeft elk informatiedomein wel een eenduidige relatie met de gebruikersorganisatie. Men heeft wel het Leveranciersmanagement ingericht per leverancier. Ook heeft men een eenduidig aanspreekpunt per ketenpartner.

De complexiteit die in dit voorbeeld is geschetst is tegenwoordig niet bijzonder meer en zal door een aantal oorzaken de komende jaren alleen maar toenemen:

 • een groeiend gebruik van pakketten en ASP-oplossingen
 • een toename van ketenvorming en informatie-uitwisseling over organisaties heen
 • een groei in omvang van organisaties en toename van de complexiteit van organisaties
 • een groeiende behoefte aan uniformering, waarbij tegelijkertijd de verschillende onderdelen van organisaties hun autonomie willen behouden

De toenemende complexiteit en het belang van afstemming over alle onderwerpen en partijen maakt het noodzakelijk een proces te definiëren, dat als enig doel heeft het koppelen van proces en organisatie en werkwijze met de inhoud van het beleid, alsmede het organiseren en afhandelen van de tijdsaspecten die hierbij spelen.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

 • BRMP® Foundation – e-learning

  De training en certificeringsprogramma van de Business Relationship Management Professional (BRMP®) is ontworpen om een solide basisniveau van kennis te…

  Lees meer
 • DevOps Essentials e-learning

  DevOps is de naam die wordt gebruikt om de evolutie van bestaande IT-best practices van ITIL, Lean en Agile in…

  Lees meer
 • BISL® Foundation

  De Business Information Services Library (BiSL®) is een publieke standaard voor Business Informatiemanagement: functioneel beheer en informatiemanagement. BiSL® geeft een…

  Lees meer
 • Lean IT Foundation

  Pink Elephant uitgeroepen tot beste grote opleider van Nederland De beste Nederlandse opleiders van 2019 zijn weer bekendgemaakt door Springest,…

  Lees meer

Gerelateerde artikelen

 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®IT Service Management

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  IT Service ManagementITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®IT Service Management

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer
 • bisl

  Voorbereiden Transitie

  BISL®IT Service Management

  Het proces Voorbereiden Transitie maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. Transitie is de term die binnen BISL® wordt…

  Lees meer
 • bisl

  Verbindende processen uitvoerend

  BISL®IT Service Management

  Door de processen binnen de procescluster Gebruiksbeheer wordt de dagelijkse ondersteuning van de informatievoorziening verzorgd. De processen van de procescluster…

  Lees meer
 • bisl

  Toetsen en Testen

  BISL®IT Service Management

  Het proces Toetsen en Testen maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer
 • bisl

  Sturende processen

  BISL®IT Service Management

  Bij de sturing op de informatievoorziening binnen een organisatie gaat het om een aantal praktische zaken. Het BISL® model heeft…

  Lees meer
 • bisl

  Specificeren

  BISL®IT Service Management

  Het proces specificeren maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van ook dit proces geeft goed aan…

  Lees meer