Verbindende processen uitvoerend

Verbindende processen uitvoerend

Door de processen binnen de procescluster Gebruiksbeheer wordt de dagelijkse ondersteuning van de informatievoorziening verzorgd. De processen van de procescluster Functionaliteitenbeheer zorgen voor het realiseren van wijzigingen in de informatievoorziening. De synchronisatie en communicatie tussen deze twee verschillende aandachtsgebieden gebeurt via de verbindende processen uitvoerend.

De verbindende processen zijn Wijzigingenbeheer en proces Transitie. Wijzigingenbeheer houdt zich bezig met met het bepalen welke wijzigingen aan de informatievoorziening nader uitgewerkt en uitgevoerd gaan worden. Transitie houdt zich bezig met het doorvoeren van de gewenste wijzigingen.

Het proces wijzigingenbeheer

Het verbindende proces Wijzigingenbeheer heeft als doel te komen tot de juiste besluiten over het aanbrengen van wijzigingen of vernieuwingen in de informatievoorziening. Onderdelen die daarom bij Wijzigingen beheer worden besproken zijn: inventariseren, evalueren, prioriteren en het ten uitvoer brengen van wijzigingen.

Binnen Wijzigingenbeheer komen vele processen samen. Het is een knooppunt tussen uitvoerende en sturende processen. Het is daarom belangrijk een goed begrip te hebben van de term ‘wijziging.’ Onder een wijziging wordt (in termen van BISL®) alleen een gewenste verandering van de werking en uitvoering van de informatievoorziening en informatieprocessen bedoeld.

De besluitvorming over het al dan niet doorgaan van wijzigingen binnen Wijzigingenbeheer vindt plaats op basis van kenmerken die gelden voor een wijziging of realisatie van de wijziging. De (meest gangbare) lijst met kenmerken die van belang kunnen zijn bij de besluitvorming wordt weergegeven door onderstaande figuur:

Het proces Transitie

Het proces Transitie is gericht op de daadwerkelijke ingebruikname voor de eindgebruikers van de verandering die tot dan toe is voorbereid binnen de processen van Functionaliteitenbeheer en de achterliggende activiteiten van de IT leverancier. Transitie vormt het regiemechanisme op het in gebruik nemen van de aangebrachte wijzigingen of vernieuwingen. Na de formele acceptatie van de wijziging en de voorbereiding op de ingebruikname vindt tijdens de transitiefase de daadwerkelijke ingebruikname plaats.

Het uiteindelijke resultaat van het proces Transitie is een een gewijzigd bedrijfsproces waarbinnen volgens de nieuwe wijze gewerkt wordt en waarmee het wijzigingstraject volledig is afgerond. Dit betekent dat de gebruikersorganisatie volledig op de hoogte is en over alle benodigde documentatie en aanvullende formulieren beschikt.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

Gerelateerde artikelen

 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®IT Service Management

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  IT Service ManagementITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®IT Service Management

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer
 • bisl

  Voorbereiden Transitie

  BISL®IT Service Management

  Het proces Voorbereiden Transitie maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. Transitie is de term die binnen BISL® wordt…

  Lees meer
 • bisl

  Verbindende processen richtinggevend

  BISL®IT Service Management

  Binnen de verschillende niveaus van functioneel beheer worden diverse soorten plannen en beleid ontwikkeld. Daarnaast worden vanuit het bedrijf ook…

  Lees meer
 • bisl

  Toetsen en Testen

  BISL®IT Service Management

  Het proces Toetsen en Testen maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer
 • bisl

  Sturende processen

  BISL®IT Service Management

  Bij de sturing op de informatievoorziening binnen een organisatie gaat het om een aantal praktische zaken. Het BISL® model heeft…

  Lees meer
 • bisl

  Specificeren

  BISL®IT Service Management

  Het proces specificeren maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van ook dit proces geeft goed aan…

  Lees meer