Verbindende processen uitvoerend

Verbindende processen uitvoerend

Door de processen binnen de procescluster Gebruiksbeheer wordt de dagelijkse ondersteuning van de informatievoorziening verzorgd. De processen van de procescluster Functionaliteitenbeheer zorgen voor het realiseren van wijzigingen in de informatievoorziening. De synchronisatie en communicatie tussen deze twee verschillende aandachtsgebieden gebeurt via de verbindende processen uitvoerend.

De verbindende processen zijn Wijzigingenbeheer en proces Transitie. Wijzigingenbeheer houdt zich bezig met met het bepalen welke wijzigingen aan de informatievoorziening nader uitgewerkt en uitgevoerd gaan worden. Transitie houdt zich bezig met het doorvoeren van de gewenste wijzigingen.

Het proces wijzigingenbeheer

Het verbindende proces Wijzigingenbeheer heeft als doel te komen tot de juiste besluiten over het aanbrengen van wijzigingen of vernieuwingen in de informatievoorziening. Onderdelen die daarom bij Wijzigingen beheer worden besproken zijn: inventariseren, evalueren, prioriteren en het ten uitvoer brengen van wijzigingen.

Binnen Wijzigingenbeheer komen vele processen samen. Het is een knooppunt tussen uitvoerende en sturende processen. Het is daarom belangrijk een goed begrip te hebben van de term ‘wijziging.’ Onder een wijziging wordt (in termen van BISL®) alleen een gewenste verandering van de werking en uitvoering van de informatievoorziening en informatieprocessen bedoeld.

De besluitvorming over het al dan niet doorgaan van wijzigingen binnen Wijzigingenbeheer vindt plaats op basis van kenmerken die gelden voor een wijziging of realisatie van de wijziging. De (meest gangbare) lijst met kenmerken die van belang kunnen zijn bij de besluitvorming wordt weergegeven door onderstaande figuur:

Het proces Transitie

Het proces Transitie is gericht op de daadwerkelijke ingebruikname voor de eindgebruikers van de verandering die tot dan toe is voorbereid binnen de processen van Functionaliteitenbeheer en de achterliggende activiteiten van de IT leverancier. Transitie vormt het regiemechanisme op het in gebruik nemen van de aangebrachte wijzigingen of vernieuwingen. Na de formele acceptatie van de wijziging en de voorbereiding op de ingebruikname vindt tijdens de transitiefase de daadwerkelijke ingebruikname plaats.

Het uiteindelijke resultaat van het proces Transitie is een een gewijzigd bedrijfsproces waarbinnen volgens de nieuwe wijze gewerkt wordt en waarmee het wijzigingstraject volledig is afgerond. Dit betekent dat de gebruikersorganisatie volledig op de hoogte is en over alle benodigde documentatie en aanvullende formulieren beschikt.

Meer weten? Neem contact op met

Chantal Michielse - Clavan

Office Manager +31618511049
Neem contact op

Gerelateerde artikelen

 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • White paper Outsourcing

  White paper Outsourcing

  De white paper Outsourcing van Pink Elephant geeft een overzicht van de stappen richting de outsourcing van uw IT. Ook…

  Download
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  ITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • cobit

  White paper COBIT® 2019

  COBIT®

  De waarde van veel organisaties bestaat vandaag de dag uit de informatie die zij bezitten. Deze informatie is gedurende de…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer