Wijzigingenbeheer

Wijzigingenbeheer

Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de meest bekende en geïmplementeerde processen in de praktijk. Echter, een waarschuwing is op zijn plaats. Doorgaans is het de ITIL®-versie van dit proces, en die is wezenlijk anders dan de BISL®-versie, waarop hieronder wordt ingezoomd.

Doel proces Wijzigingenbeheer

Het proces Wijzigingenbeheer heeft als doelstelling te komen tot een juiste besluitvorming aangaande het wijzigen / vernieuwen van de informatievoorziening.

In het proces Wijzigingenbeheer wordt aldus vanuit de klantzijde gekeken naar de reden van de wijziging, voor welke gebruikersgroep de wijziging is bestemd, de prioriteit vanuit de klant gezien, de impact op de eindgebruikersorganisatie en natuurlijk ook naar de kosten/baten analyse. Vanuit IT wordt evengoed naar een wijziging gekeken, maar wel degelijk op een andere wijze. Bijvoorbeeld de impact wordt aan de IT-zijde ingevuld als zijnde de impact op de bestaande IT-systemen. Dat is zeker ook een nuttig aspect, maar wel een heel andere invalshoek om een wijziging te beschouwen.

Uiteindelijk is het logischerwijs aan te bevelen een wijziging zowel vanuit de klantorganisatie als vanuit IT te beschouwen en daarna een weloverwogen besluit te nemen. Er is bij het proces Wijzigingenbeheer dus een zeer nauwe relatie met het gelijknamige proces aan de IT-zijde, maar de invulling kent aanzienlijke verschillen.

De besluitvorming over het al dan niet doorgaan van wijzigingen binnen Wijzigingenbeheer vindt plaats op basis van kenmerken die gelden voor een wijziging of realisatie van de wijziging. De (meest gangbare) lijst met kenmerken die van belang kunnen zijn bij de besluitvorming wordt weergegeven door onderstaande figuur:

Activiteiten proces Wijzigingenbeheer

Het proces Wijzigingenbeheer kent samengevat de volgende activiteiten:

 1. Inventariseren. Alle gewenste wijzigingen worden verzameld, uit welke bron deze ook afkomstig zijn. Zo is een goed totaaloverzicht te krijgen van alle wensen, of ze nu groot of klein, rijp of groen zijn. Vanzelfsprekend hoort in deze fase een goede registratie daarbij, en ook moeten indieners van de wijzigingen op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de besluitvorming.
 2. Beoordelen / besluiten. De kern van het proces bestaat uit een juiste besluitvorming. Die kan alleen worden gedaan indien de input op orde is: het wijzigingsvoorstel moet compleet en eenduidig zijn, de impact op de gebruikersorganisatie moet zijn bepaald (vergt de aanpassing ook een aanpassing in het werkproces bijvoorbeeld), wat zijn de kosten (input van IT nodig), wat zijn de verwachte baten?
 3. Bewaken. De uitvoering van de de activiteiten vinden in processen in het cluster Functionaliteitenbeheer plaats. Vanuit Wijzigingenbeheer wordt de voortgang bewaakt en vindt eventueel bijstelling plaats.

Meer weten? Neem contact op met

Chantal Michielse - Clavan

Operations Manager +31618511049
Neem contact op

Gerelateerde artikelen

 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • White paper Outsourcing

  White paper Outsourcing

  De white paper Outsourcing van Pink Elephant geeft een overzicht van de stappen richting de outsourcing van uw IT. Ook…

  Download
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  ITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • cobit

  White paper COBIT® 2019

  COBIT®

  De waarde van veel organisaties bestaat vandaag de dag uit de informatie die zij bezitten. Deze informatie is gedurende de…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer
 • bisl

  Voorbereiden Transitie

  BISL®

  Het proces Voorbereiden Transitie maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. Transitie is de term die binnen BISL® wordt…

  Lees meer