Kennisbank

Opleidingen

Kennisbank Opleidingen
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • ITIL® Introductie

  ITIL® Introductie

  ITIL®

  De Information Technology Infrastructure Library (ITIL®) is een gestructureerde aanpak voor het leveren van een gewenste kwaliteit van IT Services.

  Lees meer
 • prince2

  Afsluiten van een Project (AP)

  PRINCE2

  Het doel van het proces Afsluiten van een Project (AP) is het creëren van een eenduidig moment waarop de acceptatie…

  Lees meer
 • prince2

  Op maat maken voor de projectomgeving

  PRINCE2

  Een van de kenmerken van een project is dat de verandering uniek is. Het zou ieder geval uniek genoeg moeten…

  Lees meer
 • prince2

  Beheersen van een Fase

  PRINCE2

  Het doel van het proces Beheersen van een Fase (BF) is het opdragen en monitoren van de uit te voeren…

  Lees meer
 • prince2

  Managen Productoplevering

  PRINCE2

  Het doel van het proces Managen Productoplevering (MP) is het beheersen van de relatie tussen de Projectmanager en Teammanager(s) door…

  Lees meer
 • prince2

  Managen van een Faseovergang

  PRINCE2

  Het doel van het proces Managen van een Faseovergang (MF) is om het voor de Stuurgroep mogelijk te maken de…

  Lees meer
 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • cobit

  White paper COBIT® 2019

  COBIT®

  De waarde van veel organisaties bestaat vandaag de dag uit de informatie die zij bezitten. Deze informatie is gedurende de…

  Download
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  ITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • agile-pm

  Agile® en andere methoden

  Agile®

  Een vaak gestelde vraag is of Atern gebruikt kant worden in combinatie met, of in de plaats van andere methoden,…

  Lees meer
 • agile-pm

  AgilePM® basisbeginselen

  Agile®

  Het managen van AgilePM® projecten verschilt wezenlijk van het managen van traditionele projecten, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat…

  Lees meer
 • agile-pm

  Agile® Framework

  Agile®

  De Atern aanpak omvat een filosofie en een raamwerk, bestaande uit acht principes en een viertal ondersteunende bouwstenen. De Atern…

  Lees meer
 • agile-pm

  Agile® Manifesto

  Agile®

  Letterlijk vertaald betekent Agile: wendbaar, behendig, lenig, vlug. Het woord Agile kreeg in 2001 een speciale betekenis. In dat jaar…

  Lees meer
 • agile-pm

  Agile® Principes

  Agile®

  Het Agile Manifesto is uitgewerkt in een twaalftal principes: Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het…

  Lees meer
 • Request Fulfillment

  Request Fulfillment

  ITIL®

  Request fulfillment verwerkt service requests (serviceverleningsverzoeken) van de gebruikers. Een service request kan bijvoorbeeld het verzoek zijn om een wachtwoord…

  Lees meer
 • cobit

  COBIT® 2019 IT Governance

  COBIT®

  Wat is COBIT® 2019? COBIT® 2019 biedt een structuur voor het inrichten van IT Governance en de daarmee samenhangende IT organisatie…

  Lees meer
 • agile-pm

  Agile® Project Management

  Agile®

  Agile Project Management® is het resultaat van de samenwerking tussen APMG International en het DSDM Consortium. DSDM (Dynamic Systems Development…

  Lees meer
 • cobit

  Het COBIT® Model

  COBIT®

  Het COBIT® 5.0 Model Het COBIT® model voorziet businessmanagers, IT-managers, auditoren en gebruikers van een set algemeen geaccepteerde meetinstrumenten, indicatoren,…

  Lees meer
 • ASL® Applicatiemanagement

  ASL® Applicatiemanagement

  ASL®

  Wat is ASL® Applicatiemanagement? ASL® is als ‘public domain’ standaard hét proces framework voor applicatiemanagement. ASL® ondersteunt u bij het…

  Lees meer
 • Het ASL® Framework

  Het ASL® Framework

  ASL®

  Opbouw ASL® Framework Het ASL® framework kent zes clusters van processen. Ieder procescluster bevat een aantal processen. De processen in…

  Lees meer
 • De ASL® Beheerprocessen

  De ASL® Beheerprocessen

  ASL®

  Inleiding ASL® Beheerprocessen Applicaties of applicatieobjecten zijn er om te gebruiken en dus te exploiteren op een infrastructuur en te…

  Lees meer
 • cobit

  IT Governance

  COBIT®

  Hoe krijgt u de informatietechnologie (IT) in uw onderneming onder controle zodat het de diensten en informatie aflevert die uw…

  Lees meer
 • cobit

  COBIT® Assessment

  COBIT®

  Streeft u naar meer controle over uw IT organisatie, of compliance van uw organisatie aan IT Governance Best Practices? Wilt…

  Lees meer
 • PRINCE2® QuickScan

  PRINCE2® QuickScan

  PRINCE2

  Streeft u naar een hogere klanttevredenheid, en het behalen van projectresultaten binnen tijd en budget? Wilt u starten met een…

  Lees meer
 • P3M3® Assessment

  P3M3® Assessment

  PRINCE2

  P3M3® helpt organisaties om de fundamentele aspecten van het managen van portfolio’s, programma’s en projecten te lijf te gaan. Het…

  Lees meer
 • bisl

  Gebruikersondersteuning

  BISL®

  Het proces gebruikersondersteuning maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Gebruiksbeheer. De naam van het proces geeft goed aan wat…

  Lees meer
 • bisl

  Beheer Bedrijfsinformatie

  BISL®

  Het proces Beheer Bedrijfsinformatie maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Gebruiksbeheer. De procesnaam is goed getroffen want we zullen…

  Lees meer
 • bisl

  Operationele IT-aansturing

  BISL®

  Het proces Operationele IT-aansturing maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Gebruiksbeheer. De naam van dit proces geeft al aan…

  Lees meer
 • bisl

  Specificeren

  BISL®

  Het proces specificeren maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van ook dit proces geeft goed aan…

  Lees meer
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer
 • bisl

  Toetsen en Testen

  BISL®

  Het proces Toetsen en Testen maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer
 • bisl

  Voorbereiden Transitie

  BISL®

  Het proces Voorbereiden Transitie maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. Transitie is de term die binnen BISL® wordt…

  Lees meer
 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • bisl

  Proces Transitie

  BISL®

  Het proces Transitie maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Transitie is de term die…

  Lees meer
 • Lean IT® Organisatieverandering

  Lean IT® Organisatieverandering

  Lean IT®

  Het concept Lean IT® draait om het minimaliseren van verspilling (het Engelse “Waste”) in IT organisaties – nu en in…

  Lees meer
 • bisl

  BISL® Clusters

  BISL®

  Het succes van het BISL® model in de praktijk wordt in belangrijke mate bepaald door de koppelingen tussen de verschillende…

  Lees meer
 • prince2

  Initiëren van een Project (IP)

  PRINCE2

  Doel van het proces Initiëren van een Project (IP) is het leggen van een goede basis voor het project, waarbij…

  Lees meer
 • prince2

  Sturen van een Project (SP)

  PRINCE2

  Het doel van het proces Sturen van een Project is om het voor de Stuurgroep mogelijk te maken verantwoordelijkheid te…

  Lees meer