CloudSchool Cloud Computing

CloudSchool Cloud Computing

CloudSchool is een modulair opgebouwd certificeringsprogramma voor onderwerpen over Cloud Computing. Het programma is geschreven door Thomas Erl en is intellectueel eigendom van de Amerikaanse onderneming Architura. Het curriculum van de trainingen is in 2010 gelanceerd door de certificering van Prometric. Alle examens van de CloudSchool trainingen worden wereldwijd door dit exameninstituut afgenomen.

De reden dat Pink Elephant voor het CloudSchool programma gekozen heeft is dat het programma een volledig vendor onafhankelijke benadering heeft. De kennis en concepten van CloudSchool kunnen op elke IT infrastructuur toegepast worden, onafhankelijk van de leverancier van de Cloud omgeving.

Het CloudSchool Model

Het CloudSchool Framework is opgebouwd uit 18 losse modules die ieder één dag duren en is weergegeven in onderstaande afbeelding. Iedere module wordt afgesloten met een examen van een uur. Er zijn in totaal dus ook 18 examens:

Cloud Sc hool Modules

CloudSchool Certificeringen

Ieder module draagt bij aan een of meerdere certificering. Ieder examen wordt in een Prometric Test Center afgenomen. Er zijn in totaal 7 verschillende certificeringen waarbij de laatste twee certificeringen in 2013 verwacht worden:

1. Certified Cloud Technology Professional

De training “Certified Cloud Technology Professional” is een nieuwe training die op de technische aspecten van Cloud Computing ingaat. Deze training gaat daarom diepgaand in op de concepten, middelen en implementatie strategieën over Cloud Computing. Hierbij komen de meeste gangbare gebruikersmodellen aan de orde, zoals Software-as-a-Service (Saas), Platform-as-a-Service (PaaS) en Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

2. Certified Cloud Architect

De training “Certified Cloud Architect” gaat in op architectuurvraagstukken voor Cloud omgevingen. De training gaat diepgaand in op de onderliggende technische structuren die ten grondslag liggen aan Cloud oplossingen. Daarnaast komen uiteraard ontwerpvraagstukken naar voren, in samenhang met bijbehorende voor- en nadelen.

3. Certified Cloud Security Specialist

Een van de meest gehoorde bezwaren tegen Cloud Computing is het vraagstuk van de veiligheid. De training “Certified Cloud Security Specialist” behandelt alle technische en culturele risico’s en bedreigingen van Cloud platforms. Vervolgens wordt behandelt hoe deze risico’s gecontroleerd en gemitigeerd kunnen worden, en welke beheersmaatregelen er voor deze bedreigingen er bestaan.

4. Certified Cloud Storage Specialist

Een “Certified Cloud Storage Specialist” heeft vergaande kennis over de technische mechanismen, devices en storage oplossingen om een Cloud platform te kunnen onderhouden en in beheer te nemen. De training is vendor-onafhankelijk, maar geeft een overkoepelende weergave over de bestaande Storage oplossingen.

5. Certified Cloud Governance Specialist

Met Cloud komen nieuwe Governance vraagstukken naar voren. De “Certified Cloud Governance Specialist” training gaat diepgaand in op de processen en controle mechanieken om aan bestaande wet- en regelgeving te (blijven) voldoen met de ingebruikname van Cloud omgevingen.

Cloud-matrix