COBIT® 2019 IT Governance

COBIT® 2019 IT Governance

Wat is COBIT® 2019?

COBIT® 2019 biedt een structuur voor het inrichten van IT Governance en de daarmee samenhangende IT organisatie en IT architectuur. Het COBIT® 2019 core model bestaat uit veertig governance en management objectives. Deze zijn verdeeld over vijf domeinen die voor elke IT organisatie herkenbaar zijn. Binnen de objectives staan processen en bijbehorende maatregelen, prestatie-indicatoren en volwassenheidsniveaus (maturity levels) centraal. COBIT® is met name gericht op beheersingsaspecten en minder op de gedetailleerde inrichting van IT processen, zoals dat bijvoorbeeld bij ITIL® het geval is.

COBIT® maakt een aansluiting tussen de bedrijfsvoering (business requirements) en hoe IT kan worden ingezet om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. COBIT® richt zich meer op de wat-vraag dan de hoe-vraag. Dit betekent dat aanvullingen nodig zijn om invulling te geven aan de uit te voeren activiteiten (hoe). Hierbij is voor COBIT® aansluiting gezocht bij reeds aanwezige standaarden, zoals: COSO, ITIL®, ISO 17799, PRINCE2® en CMMI. Deze standaarden hebben zich reeds bewezen op het operationele vlak en daarom is het niet meer nodig om ook COBIT® hiermee te gaan uitbreiden.

Door de aansluiting met verschillende operationele standaarden (ITIL®, et cetera) kan worden volstaan met één standaard, wat leidt tot transparantie en overzichtelijkheid.

Wie heeft COBIT® ontwikkeld?

COBIT® staat voor Control Objectives for Information and Related Technologies. In december 2018 werd met Cobit 2019 een belangrijke stap gezet met het introduceren van design factors, bijvoorbeeld op het gebied van DevOps.

Naast diverse detailwijzigingen (onder meer samenvoeging van verschillende Governance en Management Objectives) zijn in Cobit 2019 de onderdelen Enterprise Goals en Alignment Goals (voorheen: IT Doelstellingen) aangepast. Het IT Governance Institute (ITGI) heeft samen met Information Systems Audit and Control Association (ISACA) aan de wieg gestaan van deze norm. ISACA is een wereldwijde organisatie voor IT auditors.

Het doel van ISACA is het onderzoeken, ontwikkelen, publiceren en promoten van een up-to-date internationaal aanvaard IT Governance raamwerk dat managers en auditors kunnen gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot IT controls en -objectives. Hierbij worden het management en de proceseigenaren door middel van dit IT Governance model ondersteund bij het begrijpen en beheersen van IT.

Voor wie is COBIT® bedoeld?

COBIT® biedt zowel de businessmanagers alsmede de IT manager een podium om samen op trekken. Het voorziet manager, auditor en gebruikers van een set algemeen geaccepteerde meetinstrumenten, indicatoren, processen en Best Practices die hen kunnen helpen bij het maximaliseren van de voordelen die informatietechnologie met zich meebrengt door middel van het implementeren van een geschikte mate van IT Governance en control binnen een organisatie.

Voor het management beschrijft COBIT® waar rekening mee moet worden gehouden wanneer beslissingen over IT genomen worden en investeringen in IT worden gedaan; het helpt een balans te vinden tussen risico en investeren in controle. Het management heeft een raamwerk nodig om deze controle uit te voeren: zodat business requirements kunnen worden uitgedrukt als informatiecriteria. Dit moet dan wel een raamwerk zijn dat IT organiseert als een set van processen en dat IT neerzet als een set van middelen.

De internationaal geaccepteerde standaard als COBIT® 2019 is zo’n raamwerk. Voor auditors levert het een lijst van Governance & Management Objectives met daarbij horende processen op. Op basis hiervan kunnen de auditors het volwassenheidsniveau van de verschillende processen in kaart brengen.

Waarom COBIT® 2019 gebruiken?

In de beginjaren van COBIT® is deze norm vooral ingezet als normenkader en te weinig als leidraad voor het implementeren van bijvoorbeeld IT Governance.

Redenen om COBIT® te implementeren:

 • Verbeteren of implementeren IT Governance
 • IT dienstverlening verder laten aansluiten bij de organisatiedoelstellingen
 • Overnames en fusies, uniformering van processen
 • Standaardiseren en automatiseren van IT processen
 • Voldoen aan wet- en regelgeving (SOX, WFT, WBP, MIFID, Basel II)
 • Outsourcing
 • Beheersbaar krijgen van IT kosten
 • Implementeren van IT control framework.

In alle gevallen dient gestart te worden met aansluiting te zoeken bij de organisatiedoelstellingen. Een IT afdeling hoeft zich bijvoorbeeld niet autonoom te verantwoorden over wet- en regelgeving. Het beheersbaar krijgen van IT kosten dient plaats te vinden in relatie tot de overall organisatiedoelstellingen.

Hoe lang duurt een implementatie?

Het implementeren is een traject dat meestal enkele jaren kan duren, afhankelijk van de grootte van de organisatie en het gekozen startpunt. In gevallen dat COBIT® voor structuur moet zorgen in een bestaande organisatie, zal het project sneller zijn afgerond dan wanneer van scratch gestart wordt met het inrichten van een IT organisatie. Verder moet rekening gehouden worden met het ambitieniveau (maturity level) dat wordt nagestreefd.

De betrokkenheid van alle stakeholders is noodzakelijk bij een implementatie van COBIT®. Gelet op de structuur van COBIT® is dit zeker het geval bij de aanvang van het project waarbij organisatiedoelstellingen worden vertaald naar IT doelstellingen. Zodra de implementatie van COBIT® 2019 wordt gekwalificeerd als een typisch IT project, dan is succes niet langer gegarandeerd.

Meer weten? Neem contact op met

Chantal Michielse - Clavan

Operations Manager +31618511049
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

Gerelateerde artikelen

 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • White paper Outsourcing

  White paper Outsourcing

  De white paper Outsourcing van Pink Elephant geeft een overzicht van de stappen richting de outsourcing van uw IT. Ook…

  Download
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  ITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • cobit

  White paper COBIT® 2019

  COBIT®

  De waarde van veel organisaties bestaat vandaag de dag uit de informatie die zij bezitten. Deze informatie is gedurende de…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer