De Service Overheid

De Service Overheid

Overheidsbrede visie op dienstverlening

Gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisatie en het Rijk hebben een gemeenschappelijke Visie op Dienstverlening opgesteld. In de visie verwoorden de overheden hun gedeelde ambitie: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak’. De visie bestaat uit zes pijlers:

 1. De vraag centraal.
  De vraag van burgers en bedrijven staat centraal in ons handelen. De Overheid werkt oplossingsgericht en sluit aan bij de behoeften van burgers en bedrijven.
 2. Snel en zeker
  De Overheid zorgt dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid snel en zeker kunnen regelen. Dat doet ze door hen de mogelijkheid te bieden online zaken te doen met de overheid.
 3. Eén overheid
  De overheid presenteert zich als één overheid die voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. De gemeente vormt voor burgers en bedrijven een belangrijke ingang: dichtbij en herkenbaar.
 4. Geen overbodige vragen
  De overheid stelt geen overbodige vragen. Gegevens die zijn opgenomen in één van de basisregistraties worden niet nogmaals opgevraagd.
 5. Transparant en aanspreekbaar
  De overheid maakt duidelijk wat burgers en bedrijven van ons kunnen verwachten door hen te informeren over onze service-normen en door onze prestaties en openbare overheidsinformatie actief te communiceren.
 6. Efficiënt
  De Overheid richt haar dienstverlening zo efficiënt mogelijk in. Waar mogelijk heeft digitaal contact met burgers en bedrijven de voorkeur. Waar persoonlijk contact noodzakelijk is of de kwaliteit van de dienstverlening bevordert, maakt de overheid persoonlijk contact mogelijk.

De Service Overheid

Het moge duidelijk zijn dat de overheid met de ‘Visie op Dienstverlening’ kiest voor een servicegericht model. Service Management is dan ook een onderwerp dat de komende jaren in toenemende mate op de agenda zal staan. Waar bij het ‘reguliere’ bedrijfsleven de klant centraal staat, zal dit bij de overheid de burger zijn.

De visie van de overheid sluit naadloos aan op de Best Practice Dienstverlening van Pink Elephant. Pink Elephant geeft invulling aan deze visie met de volgende diensten:

 • Meten en verbeteren van de Service Management organisatie op basis van ITIL® Best Practices om invulling te geven aan de Service Overheid.
 • Het realiseren van één klantgerichte overheid door overheidsinstelling te helpen met de transformatie van Helpdesk tot Service Desk.
 • Het stoomlijnen van de informatievoorziening binnen de verschillende overheidsbedrijven op basis van BISL® Best Practices voor Business Information Management.
 • Het upgraden en inrichten van IT Service Management Tooling om de verschillende overheidsorganen te faciliteren om naar een Service Overheid te transformeren.
 • Het overbrengen van kennis over ‘de Service Overheid’ door middel van trainingen, workshops en games.
 • Begeleiden naar een ISO 20.000 certificering voor Service Management, zodat de Service Overheid structureel binnen de IT organisatie geborgd wordt.

De bovenstaande voorbeelden geven een goede indicatie van de wijze waarop Pink Elephant overheidsorganisaties helpt om de doelen – zoals verwoord in de Visie op Dienstverlening – te behalen.

Ook een Service Overheid worden?

Bent u werkzaam binnen de overheid en wilt u ook invulling geven aan de Visie op Dienstverlening om een Service Overheid te worden? Neem dan contact op met een van onze Pink Elephant Experts.