IPMA Project Management

IPMA Project Management

De International Project Management Association (IPMA) is een in Zwitserland gevestigde, internationale organisatie voor de promotie van projectmanagement. Ze is actief in 40 landen en sinds 2010 zijn er wereldwijd meer dan 130.000 IPMA gecertificeerde projectmanagers.

IPMA Project Management Competenties

IPMA is opgezet aan de hand van vooraf gedefinieerde Project Management Competenties. Het onderliggende gedachtegoed hierbij is dat competent handelen in projecten in grote mate afhankelijk is van het gedrag van de projectmanager. Iedere projectmanager zal hierbij op een andere manier tot effectief gedrag komen. De methode is erop gericht projectmanagers een basis aan te reiken, waarmee ze hun kennis over competenties voor het succesvol leiden van projecten kunnen aanvullen, verdiepen en verbreden.

De competenties die binnen IPMA beschreven zijn, zijn voor 100% gekoppeld aan de NCB Versie 3.0 – een uitgave van IPMA Nederland. De NCB Versie 3.0 definieert 46 competenties die verdeeld zijn over drie competentiegebieden:

 •  Technische competenties: 20 competentie elementen
 • Gedragsmatige competenties: 15 competentie elementen
 • Contextuele competenties: 11 competentie elementen

De competentie elementen zijn als volgt opgebouwd:

Vaktechnische competenties
(vakbekwaamheid)
Competenties: Persoonlijke effectiviteit
(zelfbewustzijn)
Contextuele Competenties
(omgevingsgevoeligheid)
 1. Projectmanagementsucces
 2. Belanghebbenden
 3. Eisen & doelen
 4. Risico’s en kansen
 5. Kwaliteit
 6. Projectorganisatie
 7. Teamwerk
 8. Probleemoplossing
 9. Projectstructuren
 10. Scope en op te leveren resultaten
 11. Tijd en projectfasering
 12. Mensen en middelen
 13. Kosten en Financiën
 14. Inkoop en contract
 15. Wijzigingen
 16. Beheersing en Rapportage
 17. Informatie en Documentatie
 18. Communicatie
 19. Projectstart
 20. Projectafsluiting
 1. Leiderschap
 2. Betrokkenheid & motivatie
 3. Zelfbeheersing
 4. Assertiviteit
 5. Ontspanning
 6. Openheid
 7. Creativiteit
 8. Resultaatgerichtheid
 9. Efficiëntie
 10. Overleg & advies
 11. Onderhandeling
 12. Conflicthantering
 13. Betrouwbaarheid
 14. Respect en waardering
 15. Ethiek
 1. Projectoriëntatie
 2. Programmaoriëntatie
 3. Portfolio-oriëntatie
 4. Project-, programma- en portfolio-implementatie
 5. Staande organisatie
 6. Systemen, producten en technologie
 7. Personeelsmanagement
 8. Gezondheid, beveiliging, veiligheid en milieu
 9. Financieel management
 10. Juridische aspecten

IPMA Certificeringen

IPMA maakt onderscheid tussen vier niveaus van certificering en heeft voor ieder niveau vereisten beschreven in termen van kennis en ervaring. Een gecertificeerd projectmanager mag afhankelijk van zijn certificaat één van de volgende titels achter zijn naam gebruiken:

Voor het behalen van de certificaten worden onder meer eisen gesteld aan kennis (het behalen van examens), maar ook aan ervaring (aantal jaren ervaring). Zo is voor IPMA A ten minste 5 jaar ervaring vereist, voor IPMA B 5 jaar en voor IPMA C 3 jaar ervaring vereist. Voor meer informatie over de exameneisen kunt u contact met ons opnemen.

Gerelateerde artikelen

 • ipma

  Projectvoorbereiding

  IPMA

  De projectvoorbereiding is bedoeld om te komen tot een door de organisatie gedragen projectopdracht. De projectmanager heeft in de projectvoorbereiding…

  Lees meer
 • ipma

  Projectinrichting

  IPMA

  Na de projectvoorbereiding staat de projectinrichting centraal. De opdrachtgever heeft de projectmanager opdracht gegeven het project in te richten. Nu…

  Lees meer
 • ipma

  IPMA Competenties

  IPMA

  Competent het beroep van projectmanager uitoefenen, betekent dat je als projectmanager het vermogen hebt kennis, kunde, persoon- en attitudekenmerken effectief…

  Lees meer