IPMA Competenties

IPMA Competenties

Competent het beroep van projectmanager uitoefenen, betekent dat je als projectmanager het vermogen hebt kennis, kunde, persoon- en attitudekenmerken effectief in te zetten voor het succesvol leiden van projecten. IPMA is erop gericht projectmanagers een basis aan te reiken, waarmee ze hun kennis over competenties voor het succesvol leiden van projecten kunnen aanvullen, verdiepen en verbreden.

Deze basis is voor 100% gekoppeld aan de NCB versie 3, een uitgave van IPMA Nederland. De NCB versie 3 definieert in totaal 46 competentie-elementen (competenties) die zijn verdeeld over drie competentiegebieden:

 • Technisch competentiegebied: 20 competentie-elementen.
 • Gedragsmatig competentiegebied: 15 competentie-elementen.
 • Contextueel competentiegebied: 11 competentie-elementen.

De NCB geeft per afzonderlijke competentie-element een overzicht van kennis, theorieën en dus ook overtuigingen, die een projectmanager kan inzetten voor het leiden van projecten. Deze inzichten kunnen gebruikt worden om te reflecteren op concrete projecten en projectsituaties,  teneinde de persoonlijke effectiviteit te verbeteren en aan te tonen.

Competentie-ontwikkeling op basis van NCB Versie 3

De IPMA theorie kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van competenties, die in het vakgebied projectmanagement nodig zijn om te kunnen excelleren. De IPMA- certificaten vormen een persoonlijk bewijs voor het niveau van dat excelleren. IPMA biedt een volledige theoretische basis voor het ontwikkelen van competenties, zoals IPMA deze in haar competentieprofiel heeft opgenomen.

Uiteindelijk komt competent handelen tot uitdrukking in het bewust gekozen en daadwerkelijk uitgevoerd gedrag van de projectmanager. Een handboek kan dit gedrag niet toetsen. Echter door het opnemen van veel voorbeelden bij de tekst (herkenbaar doordat deze van een grijs achtergrondraster zijn voorzien), kan de projectmanager wel lezen over concreet gedrag van andere projectmanagers en zichzelf daaraan spiegelen. Daardoor worden ideeën voor nieuwe manieren van doen in lastige situaties geprikkeld. Door situaties concreet uit te spelen en daarna de theorie te gebruiken voor het lezen over en oefenen van andere effectieve en kundige gedragspatronen, kunnen competenties op gedragsniveau, vaardigheidsniveau, overtuigingsniveau, waardeniveau, persoonsniveau en kernniveau verdiept en verrijkt worden. Deze niveaus vormen de inhoud van de cirkels die in onderstaande figuur zichtbaar zijn achter de opbouw van IPMA.

Iedere projectmanager zal daarbij op een andere manier tot effectief gedrag komen. Dat is inherent aan competentieontwikkeling. Zowel kennis- en vaardigheidstrainingen en persoonlijkheid- en bewustwordingstrainingen – zowel extern gevolgd als incompany – dragen bij aan de uiteindelijke effectiviteit van de lerende projectmanager. Ze scherpen de waarden, overtuigingen, persoonlijkheid en attitude van projectmanagers aan. Juist daardoor ontstaat een onschatbare meerwaarde voor bedrijven en instellingen, die zullen zien dat projectresultaten en daaraan gekoppelde doelstellingen door middel van effectief projectmanagement daadwerkelijk gerealiseerd worden.Wat zijn IPMA Compenties

Gerelateerde artikelen

 • ipma

  Projectvoorbereiding

  IPMA

  De projectvoorbereiding is bedoeld om te komen tot een door de organisatie gedragen projectopdracht. De projectmanager heeft in de projectvoorbereiding…

  Lees meer
 • ipma

  Projectinrichting

  IPMA

  Na de projectvoorbereiding staat de projectinrichting centraal. De opdrachtgever heeft de projectmanager opdracht gegeven het project in te richten. Nu…

  Lees meer
 • ipma

  IPMA Project Management

  IPMA

  De International Project Management Association (IPMA) is een in Zwitserland gevestigde, internationale organisatie voor de promotie van…

  Lees meer