Projectinrichting

Projectinrichting

Na de projectvoorbereiding staat de projectinrichting centraal. De opdrachtgever heeft de projectmanager opdracht gegeven het project in te richten. Nu is het aan de projectmanager om de projectinrichting te realiseren. Het doel van deze fase is het leggen van een sterke basis voor de uitvoering van het project.

We associëren dit deel met name met Dali’s oog van de tijd, omdat de technische vakbekwaamheid van de projectmanager essentieel is in deze fase. Die vakbekwaamheid moet leiden tot een kwalitatief gedegen inrichting van het uit te voeren project. Daarbij spelen de beheerfactoren kwaliteit, tijd en geld een belangrijke rol.IPMA projectinrichting

Onderwerpen van projectinrichting

Bij de projectinrichting staan een aantal onderwerpen centraal:

 1. Kwaliteit – Het onderwerp kwaliteit reikt de projectmanager theorieën en instrumenten aan voor het borgen van zowel de proces- als de productkwaliteit. Ingegaan wordt op de verschillende soorten kwaliteitseisen en kwaliteitsbeoordelingen. Ook wordt het kwaliteitspad beschreven om de kwaliteit zeker te stellen. Bij kwaliteit gaat het om een beschrijving van de verschillen tussen normen, voorschriften en standaarden en de beschrijving van verschillende kwaliteitstechnieken.
 2. Projectstructuren – Projectstructuren stellen de projectmanager in staat om het project te ‘ontleden’ tot op het niveau van werkpakketten. De projectstructuren vormen de basis voor het opstellen van de tijdsplanning en de kostenbegroting.
 3. Tijd en projectfasering – In dit onderwerp komen diverse vormen van faseren aan de orde en wordt beschreven hoe een tijdsplanning op te stellen, wat de betekenis is van het kritieke pad en op welke wijze het kritieke pad berekend kan worden. Bij de kritieke pad berekeningen vormt de doorlooptijd een belangrijk gegeven. Om te komen tot een nauwkeuriger en meer betrouwbaar beeld van doorlooptijden, worden verschillende methoden aangereikt voor het omgaan met positieve, normale en negatieve schattingen van de doorlooptijd.
 4. Mensen en middelen – Bij mensen en middelen staat het vraagstuk van capaciteitsplanning centraal, inclusief de selectie van mensen voor het project. Daarbij worden twee theorieën van Goldratt gepresenteerd, de Theory of Constraints en het kritieke keten management, omdat daarin een heldere visie op capaciteitsmanagement is verwoord.
 5. Kosten en financiën – Dit laatste onderwerp is gericht op het begroten, budgetteren en bewaken van de projectkosten. Daarnaast worden de thema’s projectadministratie, procuratie, kostenbewust ontwerpen en financiële beheersing behandeld.

Samen vormen de bovenstaande 5 onderwerpen een basis voor de projectuitvoering. De projectmanager weet aan welke kwaliteitseisen voldaan moet worden, welke producten door het project moeten worden opgeleverd in de tijd, welke capaciteiten daarvoor kunnen worden ingezet en welke geldmiddelen beschikbaar zijn. De projectuitvoering kan beginnen.

Gerelateerde artikelen

 • ipma

  Projectvoorbereiding

  IPMA

  De projectvoorbereiding is bedoeld om te komen tot een door de organisatie gedragen projectopdracht. De projectmanager heeft in de projectvoorbereiding…

  Lees meer
 • ipma

  IPMA Project Management

  IPMA

  De International Project Management Association (IPMA) is een in Zwitserland gevestigde, internationale organisatie voor de promotie van…

  Lees meer
 • ipma

  IPMA Competenties

  IPMA

  Competent het beroep van projectmanager uitoefenen, betekent dat je als projectmanager het vermogen hebt kennis, kunde, persoon- en attitudekenmerken effectief…

  Lees meer