De Servicelevenscyclus

De Servicelevenscyclus

ITIL® benadert Service Management vanuit de levenscyclus van een service. In feite komt het neer op een ‘best practice’ organisatiemodel dat inzicht biedt in:

 • De samenhang tussen de diverse componenten van de levenscyclus
 • De manier waarop het service management is gestructureerd

De servicelevencyclus een rond model. Dit betekent dat een impact op een fase invloed heeft op alle onderdelen van het systeem.

De fasen van de servicelevenscyclus

Bij ITIL® is de servicelevencyclus dus de integrale benadering waarop de onderdelen van service management met elkaar samenhangen. Processen en functies komen echter ook aan de orde binnen de afzonderlijke fasen van de levenscyclus.

De servicelevenscyclus bestaat uit 5 fasen. Per fase is door OGC een gedetailleerd boek uitgebracht met een beschrijving van functies en processen. De vijf fasen zijn:

 1. Servicestrategie (Service Strategy): Dit is de fase waarin de eisen worden vastgesteld waar een IT-serviceprovider aan moet voldoen om de business te ondersteunen. Deze fase beschrijft de strategie voor het leveren en beheren van services aan de klant zodat met die services waarde aan de klant geleverd kan worden.
 2. Service-ontwerp (Service Design): Dit is de fase waarin services worden ontworpen en waarin de introductie in de productieomgeving wordt gepland. Deze fase omvat verschillende practices die ervoor zorgen dat de services ten behoeve van business doelstellingen worden ontworpen.
 3. Servicetransitie (Service Transistion): Na de strategie- en ontwerpfase moet de service succesvol binnen een organisatie worden uitgerold in de productieomgeving. De transitie fase moet dit proces borgen, zodat aan de verwachtingen van de business voldaan wordt.
 4. Serviceproductie (Service Operation): In deze fase neemt de serviceprovider de activiteiten en processen in beheer die nodig zijn voor het leveren van kwalitatieve dienstverlening conform afspraak.
 5. Continue serviceverbetering (Continual Service Improvement): Deze fase beschrijft het proces om voortdurende kwaliteitsverbetering van de services te borgen. Hierbij gaat het er om de dienstverlening continu af te blijven stemmen op de (toekomstige) wensen van de business.

servicelevenscyclus

Servicestrategie vormt de as van de servicelevenscyclus die alle andere fasen moet laten draaien. In deze fase moet het beleid en de strategische doelstellingen bepaald worden. In de fasen service-ontwerp, servicetransitie en serviceproductie moet deze strategie vervolgens uitgevoerd worden. Deze drie fasen staan dan ook in het teken van continue verandering. In de fase van continue service verbetering moet het verbeterproces gewaarborgd worden.

Gerelateerde artikelen

 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  IT Service ManagementITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • Servicetransitie

  Servicetransitie

  ITIL®

  In de fase van servicetransitie gaat het om de richtlijnen voor het ontwikkelen en verbeteren van de capabilities die nodig…

  Lees meer
 • Servicestrategie

  Servicestrategie

  ITIL®

  De as van de servicelevenscyclus is servicestrategie. Servicestrategie is de fase die zich bezig houdt met het ontwerp, de ontwikkeling…

  Lees meer
 • Serviceproductie

  Serviceproductie

  ITIL®

  Het hoofddoel van serviceproductie volgens ITIL® is het bereiken van effectiviteit en efficiëntie in de levering en ondersteuning van services,…

  Lees meer
 • Service-ontwerp

  Service-ontwerp

  ITIL®

  In de fase service-ontwerp worden de richtlijnen behandeld voor de ontwikkeling van services, service management processen en het ontwerp van…

  Lees meer
 • Service Management

  Service Management

  ITIL®

  ITIL® is samenvattend een methode die zich in de praktijk heeft bewezen (een zogenaamde best practice). Het uitgangspunt van ITIL® is…

  Lees meer
 • Service Automatisering

  Service Automatisering

  ITIL®

  Service Automatisering moet worden ingezet om de utility en warranty van de IT service te verbeteren. Service automatisering biedt onder…

  Lees meer
 • Request Fulfillment

  Request Fulfillment

  ITIL®

  Request fulfillment verwerkt service requests (serviceverleningsverzoeken) van de gebruikers. Een service request kan bijvoorbeeld het verzoek zijn om een wachtwoord…

  Lees meer